1. SMS lån & Snabblån
  2. Dataskyddspolicy (GDPR)

Dataskyddspolicy (GDPR)

svenskasmslan.com värnar om din personliga integritet genom att alltid samla in och hantera personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i fokus. Denna Dataskyddsinformation förklarar hur svenskasmslan.com samlar in och använder dina personuppgifter när du använder webbplatsen och tillhörande element. Exempelvis när du besöker och navigerar olika sidor på vår webbplats eller kontaktar oss via e-post. Den här Dataskyddsinformation beskriver också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Denna policy gäller alla personuppgifter som svenskasmslan.com behandlar. Därför är det viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy.

“Vi”, “våra”, eller “oss” syftar på svenskasmslan.com. I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är vi personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1. Vilka personuppgifter använder vi?

1.1 Information du ger till oss

Du kan komma att ge oss information om dig själv när du använder någon av våra tjänster, till exempel när du väljer att besöka vår webbplats och läsa samt navigera på den alternativt att du kontaktar oss via e-post. Notera att du endast får ge oss dina egna personuppgifter när du använder någon av våra tjänster, för att dessa ska kunna tillhandahållas på ett korrekt sätt.

Beroende på vad du göra på webbplatsen och i vilket syfte du kontaktar vår kundtjänst kan personuppgifter kännetecknas av bland annat följande. Kontakt- och identifikationsuppgifter så som namn, födelsedatum, personnummer, titel, e-postadress, mobiltelefonnummer, nationalitet etc.

Du kan när som helst begära att få all information du själv har tillhandahållit oss att bli raderad från vår e-postserver.

1.2 Information vi samlar in om dig

Beroende på hur du väljer att använda våra tjänster kan vi komma att samla in följande information om dig, antingen själva eller via tredje parter (till exempel analysföretag eller serverleverantör).

Google Analytics genom Google Tag Manager anonymiserar informationen de samlar in om dig. Syftet med informationen är att kunna mäta och utvärdera webbplatsens trafik för att i sin tur kunna utveckla vår tjänst och tillhandahålla bättre upplevelse. Den information som Google Tag Manager kan samla in är bland annat IP-adress för att kunna placera dig någonstans geografiskt.

2 Återkallande av samtycke

I de fall då vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke, kan du närsomhelst återkalla detta samtycke, genom att kontakta oss eller rensa dina lokalt lagrade cookies.

3 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

svenskasmslan.com kommer aldrig att dela dina personuppgifter med någon tredje part.

4 Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vid all kontakt som sker via e-post sparar vi enbart konversationer till dess att de bedöms som avslutade eller att något svar ej har tillhandahållits inom 30 dagar. Vi värnar därför om din integritet genom att alltid radera personuppgifter som längre inte är aktuellt för oss att lagra och genom att ha en kort period inom vilket ärenden ska klaras upp.

5 Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna dataskyddspolicy, annan information på vår hemsida, samt genom att svara på frågor från dig.

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig. Denna kopia kan också levereras i ett maskinläsbart format.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till exempel när det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke.

Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller behandlats i strid med gällande lag har du rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen.

Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen. Datainspektionen nås genom följande länk.

6 Hur är det med cookies och liknande spårningsteknik?

För att tillhandahålla en skräddarsydd och en bra upplevelse använder vi cookies och liknade spårningsteknik vid all besök på vår webbplats. Du kan läsa mer information om hur vi använder spårningsteknik i vår Cookie-policy.

7 Uppdatering av denna dataskyddspolicy

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår tjänst så att du får en ännu bättra användarupplevelse. Det här kan innebära förändringar i befintliga och framtida tjänster. Därför är det viktigt att du läser denna dataskyddspolicy varje gång du använder våra tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning av tjänsten ifråga.

8 Kontaktuppgifter

Vi har ett enkelt sätt att kontakta oss. Skicka ett mail/e-postmeddelande till patrik@svenskasmslan.com för alla typer av frågor, funderingar och krav.

Senast uppdaterad 2019-11-05 av Patrik Andreasson