1. SMS lån & Snabblån
  2. Guider
  3. Bli skuldfri - 10 enkla steg

Bli skuldfri - 10 enkla steg

2020-06-28 av Patrik Andreasson

Skulder är en stor psykisk påfrestning. Bli skuldfri med 10 enkla steg. Betala av skulder och få en bättre hälsa. Det finns mycket hjälp att få.

Du som har skulder behöver betala dem för att undvika att Kronofogdemyndigheten utmäter en del av din lön eller annan ägodel.

Det kan finnas en möjlighet att få uppskov med betalning (att du kan betala vid ett senare tillfälle) eller att ta fram en avbetalningsplan. Möjligheten beror på om du har skulder till staten eller till privatpersoner och företag.

Det finns nämligen två olika sorters skulder. Skulder till privatpersoner eller företag kallas för enskilda skulder medan skulder till staten kallas för allmänna skulder.

Allmänna skulder kan vara skatt, underhållsstöd eller trängselskatt. Enskilda skulder kan vara banklån, kontokortsskulder, kreditkortsskulder eller hyresskulder.

Det är inte samma regler för enskilda och för allmänna skulder. 

Vad gäller för enskilda skulder?

Det första steget du behöver göra är att kontakta den du är skyldig pengar (eller hens ombud). Du som inte kan betala dina skulder kan fråga om du kan få en avbetalningsplan.

Du kan också kontakta personen om du vill diskutera ränta eller liknande kostnader.

För enskilda skulder har Kronofogden inte någon möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller uppskov (möjligheten att betala senare).

Tänk på att om ni kommer överens om en avbetalningsplan inte innebär att personen eller företaget du är skyldig drar tillbaka sin ansökan om utmätning av skulden.

För att du inte ska ha en ansökan om utmätning liggande på dig måste personen eller företaget själva välja att återkalla sin ansökan eller gå med på ett uppskov och att du betalar vid ett senare tillfälle.

Har du skulder till flera olika måste varje enskild återkalla ansökningen om utmätning eller gå med på ett uppskov. Om inte fortsätter Kronofogden med sin process att handlägga dina skulder och göra utmätningar av dina ägodelar.

Vad gäller för allmänna skulder?

För allmänna skulder ser lagen lite annorlunda ut. Det är lagen om indrivning av statliga fordringar som reglerar hur Kronofogden kan bevilja uppskov med betalning.

Det är däremot svårt att nå upp till de krav som finns för att Kronofogden ska kunna bevilja uppskov på en skuld.

Har du en skatteskuld hos Kronofogden kan du begära anstånd hos Skatteverket med att betala den senare. Du behöver i så fall också kontakta Kronofogdemyndigheten för att begära uppskov.

Får du till en avbetalningsplan stoppar Kronofogden hanteringen av ett utmätningsärende så länge du betalar enligt planen.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.