1. SMS lån & Snabblån
 2. Guider
 3. Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation SEKKI

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation SEKKI

2019-09-11 av Patrik Andreasson

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) är en standard inom EU som kreditgivare måste delge för SMS lån. Lär dig att använda detta verktyg.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI) är en standard inom EU som kreditgivare måste delge för SMS lån.

SEKKI har tillämpats i Sverige genom Konsumentkreditlag (2010:1846) och  innebär att kreditgivare behöver tillhandahålla viss information i god tid innan någon ingår ett avtal med dem.

Vid jämförelse av SMS lån eller snabblån är SEKKI ett utmärkt verktyg för att informera sig om eventuella kostnader och andra villkor som spelar roll i valet av kreditgivare.

En del av problematiken på vissa håll i kreditmarknaden innebär dock att vissa kreditgivare inte ger ut deras SEKKI på ett smidigt sätt. Danske Bank ger till exempel ut denna för kreditkort först när man har skickat in en ansökan. Vi ska alltid se till att kunna läsa den här informationen i PDF-format innan vi skickar in en eventuell ansökan.

Vi kommer att använda oss av Ferratums SMS lån som ett exempel när vi går igenom allt innehåll, men kommer också att specificera andra möjliga scenario.

🔒 Ansök

Ferratums faviconFerratum

 • Fem av fem stjärnor (5/5)
 • Lånebelopp: 1 000 - 45 000 kr
 • Löptid: Flexibel
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Prövas, max 6 st som är äldre än 6 månader
 • Uppläggningsavgift: 0 kr
 • Direktbetalning: Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken
 • Kredittyp: Kontokredit
 • Effektiv ränta: 47,64 % för ett lån på 10 000 kr med 24 % rörlig kreditränta och utan avgifter betalar du i snitt 1 012 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 12 145 kr)
VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Innehåll

Vi kommer att tillsammans gå igenom flertalet aspekter kring SEKKI i den här guiden. Tillsammans kommer vi att lära oss varför SEKKI finns, vad den ska innehålla, hur vi kan tyda den och hur vi kan använda den.

Stora delar av den information som ska finnas med i en SEKKI tillhandahåller kreditgivare på sina respektive webbplatser. Skillnaden är att informationen på webbplatserna är säljande och övertygande medan informationen i SEKKI ska vara informativ.

Vi kan därför använda oss av SEKKI för att på ett oberoende sätt bli informerade om en kredits villkor och eventuella kostnader som kan tillkomma.

Varför SEKKI existerar

Den lag som är reglerad genom delar av Konsumentkreditlag (2010:1846) kommer som ett direktiv från Europeiska Unionen.

Om vi tolkar det första ordet av Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation kan vi förstå att en av anledningarna till att SEKKI finns är för att standardisera informationen.

Genom att bestämma hur konsumenter måste bli informera om krediter blir det enklare att göra ett välgrundat beslut inför att man ansöker om någon form av kredit.

Informationen existerar för att man ska kunna jämföra mellan olika kreditavtal på ett enkelt sätt. Man ska kunna bli informerad om de mest väsentliga delarna av ett kreditavtal på samma sätt som för andra kreditavtal.

SEKKI finns till för att kreditgivare inte ska kunna utnyttja kredittagare eller konsumenter genom att dölja väsentliga delar av ett kreditavtal inför att man ingår avtal.

Alla kreditgivare måste lämna samma information om deras krediter. Därför är SEKKI ett utmärkt underlag till att jämföra sms lån.

Det andra ordet i SEKKI avser Europeisk vilket innebär att kreditinformationen är standardiserad inom EU.

Alla kreditgivare inom Europeiska Unionen ska tillhandahålla detta dokument. Därför är det viktigt att veta att vi kan kräva att få den här informationen även om kreditgivaren är placerad i annat europeiskt land.

Vårt exempel om Ferratum som kreditgivare är ett utmärkt exempel på detta. Deras legala tillhörighet är Malta.

Sist men inte minst kommer det längre ordet Konsumentkreditinformation som vi bör dela upp i flera delar för att bättre förstå dess innebörd.

Som kredittagare och kund till kreditgivare är man en konsument på en marknad. Man konsumerar en tjänst.

Den marknad man konsumerar en tjänst på är kreditmarknaden. Krediter innefattar olika former av lån, däribland sms lån och snabblån.

Informationen handlar därför om krediter (lån) som kreditgivare ger ut till konsumenter. Den finns till därför att konsumenter annars hade varit utsatta och enkelt kunna bli utnyttjade genom otydliga villkor och avtal.

SEKKIs innehåll

Som framgår av Konsumentkreditlag (2010:1846) ska varje kredits SEKKI innehålla upp till 19 olika punkter.

Den information som ska ingå anges som följer (hämtad 2019-07-22 från Sveriges Riksdag)

(1) Vilket slags kredit det gäller

(2) Kreditgivarens och kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress

(3) Kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av krediten

(4) Kreditavtalets löptid

(5) Varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp

(6) Krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan

(7) Den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten

(8) Avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor; om en betalning inte avräknas utan sparas eller investeras för konsumentens räkning, ska det anges

(9) Avgifter med anledning av kreditavtalet och villkoren för ändring av avgifterna

(10) Notariatsavgifter

(11) Skyldighet att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst till kreditavtalet

(12) Dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som ska betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs

(13) Påföljder vid dröjsmål med betalning

(14) Begärda säkerheter

(15) Förekomst eller avsaknad av ångerrätt

(16) Konsumentens rätt till förtidsbetalning samt kreditgivarens rätt till ränteskillnadsersättning och hur denna ersättning ska beräknas

(17) Konsumentens rätt att få information om att en kredit inte beviljats

(18) Konsumentens rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

(19) Den tid under vilken erbjudandet gäller

Eftersom att det finns många olika former av krediter måste inte alla punkter framföras för alla typer av krediter. För SMS lån och snabblån måste dock alla punkter vara inkluderade.

(1) Kreditens typ

Det första som måste framgå är vilket slags kredit avtalet gäller.

De benämningar som existerar för de smslån eller snabblån som vi kan hitta på vår jämförelsetjänst är bland annat revolverande kredit på kreditkonto (till exempel Ferratum), annuitetslån utan säkerhet (till exempel loanstep), revolverande kontokredit (till exempel Credway) eller kontokredit utan säkerhet, s.k högkostnadskredit (till exempel FlexLimit).

🔒 Ansök

loanstep

 • Fyra av fem stjärnor (4/5)
 • Lånebelopp: 3 000 - 25 000 kr
 • Löptid: 1 till 5 månader
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Prövas, max 1 st som är äldre än 12 månader
 • Uppläggningsavgift: 400 kr
 • Direktbetalning: Erbjuds inte
 • Kredittyp: Annuitetslån
 • Effektiv ränta: 1051 % för ett lån på 5 500 kr med 38,4 % bunden kreditränta betalar du i snitt 1 792 kr/månad under 5 månader (totalt belopp är 9 339 kr) med 3 000 kr förmedlingsavgifter och 60 kr aviavgift
VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
🔒 Ansök

Credways faviconCredway

 • Fem av fem stjärnor (5/5)
 • Lånebelopp: 1 000 - 30 000 kr
 • Löptid: Flexibel
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Prövas
 • Uppläggningsavgift: 0 kr
 • Direktbetalning: Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken
 • Kredittyp: Kontokredit
 • Effektiv ränta: 29,33 % för ett lån på 15 000 kr med 26 % kreditränta och utan avgifter betalar du i snitt 1 433 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 17 195 kr)
🔒 Ansök

FlexLimits faviconFlexLimit

 • Fyra av fem stjärnor (4/5)
 • Lånebelopp: 5 000 - 20 000 kr
 • Löptid: Flexibel
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Nekas
 • Uppläggningsavgift: 380 kr
 • Direktbetalning: Nordea och Handelsbanken
 • Kredittyp: Kontokredit
 • Effektiv ränta: 98,8 % för ett lån på 5 000 kr med 39 % rörlig kreditränta betalar du i snitt 593 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 7 115 kr) med 920 kr i övriga avgifter
VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Vilket typ av kredit som avtalet gäller är viktigt att känna till därför att det finns olika kreditgivningsseder för olika typer av kreditavtal.

Ferratums typ av kredit
Ferratums typ av kredit

Tittar vi på hur Ferratum har specificerat den här informationen kan vi se att det är en revolverande kredit på kreditkonto. De har också tydliggjort att det är en högkostnadskredit.

Här ser vi att informationen de har angett är kortfattad och enbart informativ. Det här ger oss en bättre förståelse för vad deras kredit egentligen innebär.

(2) Vilka kreditgivaren och kreditförmedlaren är

Det behöver också framgå vem eller vilka kreditgivaren är. Kravet är att kreditgivarens namn, organisationsnummer och adress måste framgå av dokumentet.

Även om detta är den andra punkten som kreditgivare behöver specificera gör dem det överst i dokumentet.

Ferratums namn, organisationsnummer och adress
Ferratums namn, organisationsnummer och adress

Ferratum framför både deras legala adress och organisationsuppgifter ävensom lämpliga kontaktuppgifter.

Genom att de tydligt framför vilka kreditförmedlaren legalt sett är kan vi bedöma deras trovärdighet och om det är lämpligt att ingå avtal med dem.

Den här informationen är grundläggande vid någon form av avtal. Det viktiga är att man kan lita på kreditgivaren och känna sig trygg med att ingå avtal med dem.

(3) Kreditbeloppet och användning av kredit

Beroende på form av kredit finns det olika seder i hur kreditgivare anger kreditbeloppet. Inom kreditkort anger dem normalt att beloppet bedöms individuellt.

För SMS lån och snabblån anger kreditförmedlare ofta ett maximalt lånebelopp men också att det kreditbelopp som avtalet gäller bedöms individuellt.

Det man kan avläsa är därför ofta hur mycket det är möjligt att bli beviljad i lånebelopp.

Ferratums kreditbelopp och dess villkor
Ferratums kreditbelopp och dess villkor

Här anger Ferratum att det högsta möjliga kreditbeloppet uppgår till 35 000 kr. Men de beskriver också att det beviljade lånebeloppet kan vara lägre om de gör den bedömningen.

Hur de gör bedömningen framgår inte, men normalt baseras det på den information man tillhandahåller dem. Det handlar om ens betalningsförmåga och förmågan att återbetala lånet.

Om de bedömer att man har en låg förmåga att återbetala ett lån på 35 000 kr kan de välja att enbart bevilja ett lägre belopp.

Kreditgivare behöver ange hur det eventuellt beviljade kreditutrymmet kan användas. Med andra ord, de måste ange hur man får tillgång till den kredit man har blivit beviljad.

Som framgår av bilden ovan kan vi se att Ferratums SMS lån utbetalas till ens bankkonto som primärt sätt. Men de kan också göra det via andra medel.

Det framgår inte vilka banker som det sker en direkt utbetalning till. Det får vi läsa på deras hemsida eller kontakta dem för att ta reda på den här informationen.

(4) Kreditavtalets löptid

Hur länge ett kreditavtal gäller är viktigt. Det visar den period som man blir bunden till avtalet om man ansöker om ett sms lån och tecknar avtal med kreditgivaren.

Löptiden är ofta inte en standardiserad längd utan beror på hur länge man önskar att den ska vara. Kreditgivare kan ange en minsta och längsta löptid, men enbart somliga specificerar det intervall i SEKKI-blanketten.

Löptiden på Ferratums kredit
Löptiden på Ferratums kredit

Tittar vi på Ferratums löptid kan vi se att de inte framför hur länge ett eventuellt avtal gäller. Detta innebär att löptiden på deras kredit är flexibel och prövas från fall till fall.

Andra kreditgivare kan ange ett intervall som löptiden kan gälla. Men generellt blir detta en del av det specifika avtal som man ansöker om när man vill ta ett smslån.

Om löptiden anges som obestämd eller som tillsvidare innebär det att det kreditavtal som tecknas gäller till dess att antingen kunden eller kreditgivaren frånträder avtalet enligt giltiga skäl.

(5) Varan eller tjänsten och dess kontantpris

En del av hur SEKKI är reglerad i den svenska författningssamlingen medför att vissa punkter kan utelämnas beroende på typ av kredit.

Den här delen kan utelämnas när kredittypen är av kontokredit.

Eftersom att det här snarare är en del som används när butiker erbjuder delbetalningar eller att betala senare vid ett köp av en vara eller en tjänst omfattas inte normala lån av rena pengar av den punkten.

(6) Krediträntan med mera

Krediträntan är ett annat sätt att beskriva årsräntan eller också nominella räntan för krediten.

Trots att kreditgivare kan ha att de sätter räntan från fall till fall måste det ändå anges ett representativt exempel.

Ferratums nominella ränta
Ferratums nominella ränta

Som framgår av vårt exempel om Ferratums SMS lån framför dem att deras årsränta är 36,6 %.

Utöver vad den faktiska krediträntan är framgår också hur räntesatsen kan förändras. Detta om Sveriges Riksbank ändrar referensräntan.

(7) Effektiv ränta

Tittar vi på den effektiva räntan i lagtexten kan man tyda det som att kreditgivare inte är tvungna att inkludera det här stycket i deras SEKKI för kontokrediter.

Däremot behöver kreditgivare återge den effektiva räntan genom ett representativt exempel. Det representativa exemplet måste framföra vad den effektiva räntan uppgår till och vad detta är baserat på.

Ferratums effektiva ränta
Ferratums effektiva ränta

Kreditgivare behöver därför likt bild ovan ange utnyttjat lånebelopp, nominell ränta och andra avgifter. Tillsammans utgör de här avgifterna den effektiva räntan.

Det smslån man kan ansöka om hos Ferratum medför i normalfallet att den effektiva räntan uppgår till totalt 46,96 %.

Skillnaden mellan den effektiva räntan och den nominella räntan (årsräntan) utgörs av andra avgifter.

Genom att jämföra den effektiva räntan med den nominella räntan kan man få en uppfattning om hur mycket andra avgifter så som administrativa avgifter och aviavgifter som kan tillkomma.

Därför är det alltid viktigt att kontrollera och vara noga med att den effektiva räntan är normal och inte extravagant. Högre effektiv ränta innebär att ett lån kostar mer och kommer att vara dyrare att återbetala.

Det finns dock argument som påvisar att den effektiva räntan som ett mått för kortfristiga krediter inte är rimligt. Den effektiva räntan återges som en årsränta men sms lån har ofta väsentligt kortare löptid än detta.

(8) Avbetalningar

De saker som kreditgivare behöver informera om är avbetalningarnas storlek, antal, förfallotidpunkter och den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor.

Storleken bör rimligtvis anges som ett procentuellt värde med ett minsta belopp i svenska kronor.

Återbetalning av Ferratums sms lån
Återbetalning av Ferratums sms lån

Tittar vi på hur Ferratum har informerat om avbetalningar ser vi att de har delat upp varje del i ett enskilt stycke. De har inkluderat alla saker som måste vara inkluderade.

Som exempelbilden ovan visar kan vi se att storleken på avbetalningarna uppgår till det högsta av antingen 4 % av utestående lånebelopp, upplupen ränta och tillämpliga avgifter eller 300 kr.

Om den utestående skulden till kreditgivaren i exemplet ovan är tillräckligt högt kommer man att återbetala mer än 300 kr. Det lägsta man kommer att avbetala varje faktureringsperiod är 300 kr.

(9) Avgifter

En av de främsta anledningarna till att vi alltid ska försöka kontrollera villkoren för ett sms lån genom SEKKI-blanketten är att andra avgifter som kan debiteras kunden ska specificeras, klart och tydligt.

Det handlar inte om den nominella räntan eller den effektiva räntan. Utan helt och hållet om engångsavgifter, återkommande avgifter eller avgifter som kan tillkomma beroende på kundens val.

Till exempel kan de benämnas årsavgift, aviavgift, administrativ avgift, faktureringsavgift, fakturaavgift, uppläggningsavgift och pappersfakturaavgift.

Hur eventuella avgifter benämns spelar ingen roll. Det är deras karaktär och storlek som har betydelse vid jämförelse av smslån. Alla avgifter måste anges.

Avgifter hos Ferratum
Avgifter hos Ferratum

De avgifter som Ferratum specificerar är pappersfakturaavgift som de benämner "avgift för valfritt mottagande av faktura per post: 19kronor". Utöver detta nämner de kostnader som kan tillkomma vid försenade betalningar.

Huruvida kreditgivare specificerar avgifterna som valfria eller inte är troligtvis inte densamma hos alla. Här måste vi göra en egen bedömning om avgifterna kommer att debiteras oss eller inte. Eller helt enkelt, fråga kreditgivaren för att förtydliga.

🔒 Ansök

Meddelandelåns faviconMeddelandelån

 • Fyra av fem stjärnor (4/5)
 • Lånebelopp: 1 000 - 10 000 kr
 • Löptid: 30, 62 eller 90 dagar
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Nekas
 • Uppläggningsavgift: 380 kr
 • Direktbetalning: Nordea och Handelsbanken
 • Kredittyp: Kortfristig högkostnadskredit
 • Effektiv ränta: 194,93 % för ett lån på 5 000 kr med 39 % kreditränta betalar du i snitt 2 859 kr/månad under 2 månader (totalt belopp är 5 718 kr) med startavgift 380 kr och aviavgift 90 kr
VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

För att få mer klarhet i hur olika typer av avgifter kan benämnas och avse kan vi även titta på Meddelandelåns sms lån.

Avgifter hos Meddelandelån
Avgifter hos Meddelandelån

Enligt bilden ovan framgår att de har avgifter som benämns uppläggningsavgift och fakturaavgift.

Deras uppläggningsavgift debiteras när man tecknar ett kreditavtal om ett lånebelopp mellan 2 000 kr och 10 000 kr hos Meddelandelån. Avgiften är densamma oavsett lånebelopp.

Deras fakturaavgift kan likställas med aviavgift och faktureringsavgift. Avgiften tillkommer på varje faktura oavsett om det är en e-faktura eller via brev. Den här avgiften här heller inte valbar.

(10) Notariatsavgifter

(11) Kompletterande tjänst

Vid smslån är svaret normalt helt och hållet "nej" eftersom att sms lån och även snabblån ofta är lån som inte kräver någon säkerhet.

Ferratums krav på kompletterande tjänst
Ferratums krav på kompletterande tjänst

Som framgår av vårt löpande exempel med Ferratums smslån är svaret nej. Det finns normalt inte några krav på kompletterande tjänst för säkerhet av lånet.

(12) Dröjsmålsräntan

Dröjsmålsränta är den ränta som kreditgivare debiterar en kund när kunden inte betalar angivet belopp i tid. Räntan räknas på försenade betalningar.

Kreditgivare behöver ange hur hög dröjsmålsräntan är för den kredit som SEKKI-blanketten avser.

Dröjsmålsränta hos Ferratum
Dröjsmålsränta hos Ferratum

Ferratum anger att den dröjsmålsränta de debiterar kunder med försenade betalningar uppgår till 2,5 % per månad. Dröjsmålsräntan räknas på det minsta återbetalningsbelopp som krävdes enligt villkoren.

(13) Påföljder vid dröjsmål med betalning

Utöver att långivare måste specificera dröjsmålsräntan måste de också framföra vilka andra påföljder som kan tillkommer vid dröjsmål med betalningar.

Därför behöver det tydligt framgå vilka andra kostnader utöver den sedvanliga dröjsmålsräntan som kan vara aktuella.

Det handlar om påminnelseavgifter, ersättning för skada och indrivning av förfallet belopp, inkassoavgifter med flera.

Normalt kräver kreditgivaren att de ska kunna få ersättning för både arbete och alla kostnader som leder till att skulden regleras.

Tittar vi på kreditgivaren Pluskans sms lån (eller revolverande kontokredit) kan vi se att det är viktigt att känna till vilka påföljder och avgifter som kan tillkomma med försenade betalningar.

🔒 Ansök

Klicklåns faviconKlicklån

 • Fem av fem stjärnor (5/5)
 • Lånebelopp: 10 000 - 40 000 kr
 • Löptid: 12 till 84 månader
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Nekas
 • Uppläggningsavgift: 595 kr
 • Direktbetalning: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken och Danske Bank
 • Kredittyp: Annuitetslån
 • Effektiv ränta: 25,49 % för ett lån på 40 000 kr med 21,60 % kreditränta och 39 kr i administrationsavgift per månad betalar du i snitt 959 kr/månad under 84 månader (totalt belopp är 80 635 kr)

Pluskan tillhör de kreditgivare som inte tillämpar några avgifter förutom den nominella krediträntan så länge man sköter varje månadsbetalning.

Om man inte sköter betalningarna genom att man antingen inte betalar någonting alls eller att man återbetalar för lite pengar till kreditgivaren har de normalt sett rätt att debitera avgifter.

Till exempel har Pluskan normalt sett rätt att ta ut en förseningsavgift om 125 kr, påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse och även inkassoavgift om 180 kr per inkassoåtgärd. För att inte nämna en årlig dröjsmålsränta om 36 % till dess att skulden är reglerad enligt villkoren.

(14) Begärda säkerheter

Kreditgivare behöver klargöra vad som begärs som säkerhet för att de ska bevilja kreditavtalet.

(15) Förekomst eller avsaknad av ångerrätt

Oavsett om man inte har någon ångerrätt när man har tecknat avtal eller inte måste det tydligt framgå vad det är som gäller.

Normalt har man rätt att häva kreditavtalet (och då givetvis behöva reglera den skuld som redan har blivit utbetald) inom 14 dagar.

Ångerrätt och förtidsbetalning hos Ferratum
Ångerrätt och förtidsbetalning hos Ferratum

Som framgår av Ferratums SEKKI-blankett är de precis som de flesta andra kreditgivare. När man tecknar ett smslån hos Ferratum har man 14 dagars ångerrätt.

(16) Förtidsbetalning

En av de delar som troligtvis är viktigast i villkoren för ett lån handlar om man har rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid. Det vill säga tidigare än det återbetalningsplanen säger.

Seden är att man har rätt att helt eller delvis återbetala ett sms lån i förtid.

Att man kan förtidsåterbetala hela eller delar av skulden innebär att man har möjlighet att minska räntekostnader och andra avgifter som annars kan fortsätta att debiteras.

Om villkoren tillåter förtidsåterbetalning av skulden och man gör detta, bör ränta enbart beräknas fram till dess att skulden helt blev reglerad.

Tittar vi åter igen på bilden under (15) Förekomst eller avsaknad av ångerrätt kan vi se att man har rätt att förtidsåterbetala hela eller delar av lånet. Ytterligare framgår att krediträntan beräknas fram till dess att skulden blir till fullo återbetald.

(17) Ej beviljade krediter

(18) Utkast till ett kreditavtal

En viktig del av att veta vad det är man skriver på och tecknar när man avser att ingå om ett kreditavtal för ett smslån är alla villkor (utöver de som framgår av SEKKI).

Därför är det av vikt att kontrollera om man har rätt att få ett utkast till ett kreditavtal innan man tecknar det.

Detta innebär att man i lugn och ro kan läsa igenom alla delar av det eventuella kreditavtalet och veta vad det är man skriver på.

(19) Erbjudandets tidsbegränsning

När man ansöker om ett sms lån återkommer alltid kreditgivaren med ett svar som innehåller både om man har blivit beviljad lånet, vilket låneutrymme som har beviljats med flera.

Det erbjudande som kreditgivare återkopplar med gäller så länge som det enligt SEKKI-blanketten här är specificerat.

Mer om SEKKI

Det finns allehanda platser och dokument att läsa för den som är mer intresserad av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

De primära som vi har baserad den här guiden på är EU: Consumer protection in financial services, Sveriges Riksdag: Konsumentkreditlag (2010:1846), Konsumentverket: Förhandsinformation vid kreditgivning och Hallå konsument: Bra att veta innan du tar ett lån.

Slutsats

En SEKKI-blankett är till synes ett litet dokument på normalt 1-3 sidor. Men dess innehåll tar oss en lång väg vid jämförelse av sms lån.

Introducerandet av den här standarden har varit positiv för konsumenter och kredittagare. Det gör att kunden kan känna sig mer trygg och enklare kan jämföra och hitta rätt.

Eftersom att kreditmarknaden är stor och fortsätter att expandera är det av vikt att man alltid säkerställer och läser igenom innehållet i den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen som ska finnas till varje lån och kredit.

Avslutning

Vill du läsa mer om någon av de sms lån vi har gått igenom eller berört hittar du samtliga som en sammanställd lista nedan.

🔒 Ansök

Ferratums faviconFerratum

 • Fem av fem stjärnor (5/5)
 • Lånebelopp: 1 000 - 45 000 kr
 • Löptid: Flexibel
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Prövas, max 6 st som är äldre än 6 månader
 • Uppläggningsavgift: 0 kr
 • Direktbetalning: Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken
 • Kredittyp: Kontokredit
 • Effektiv ränta: 47,64 % för ett lån på 10 000 kr med 24 % rörlig kreditränta och utan avgifter betalar du i snitt 1 012 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 12 145 kr)
VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
🔒 Ansök

Meddelandelåns faviconMeddelandelån

 • Fyra av fem stjärnor (4/5)
 • Lånebelopp: 1 000 - 10 000 kr
 • Löptid: 30, 62 eller 90 dagar
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Nekas
 • Uppläggningsavgift: 380 kr
 • Direktbetalning: Nordea och Handelsbanken
 • Kredittyp: Kortfristig högkostnadskredit
 • Effektiv ränta: 194,93 % för ett lån på 5 000 kr med 39 % kreditränta betalar du i snitt 2 859 kr/månad under 2 månader (totalt belopp är 5 718 kr) med startavgift 380 kr och aviavgift 90 kr
VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
🔒 Ansök

loanstep

 • Fyra av fem stjärnor (4/5)
 • Lånebelopp: 3 000 - 25 000 kr
 • Löptid: 1 till 5 månader
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Prövas, max 1 st som är äldre än 12 månader
 • Uppläggningsavgift: 400 kr
 • Direktbetalning: Erbjuds inte
 • Kredittyp: Annuitetslån
 • Effektiv ränta: 1051 % för ett lån på 5 500 kr med 38,4 % bunden kreditränta betalar du i snitt 1 792 kr/månad under 5 månader (totalt belopp är 9 339 kr) med 3 000 kr förmedlingsavgifter och 60 kr aviavgift
VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
🔒 Ansök

Credways faviconCredway

 • Fem av fem stjärnor (5/5)
 • Lånebelopp: 1 000 - 30 000 kr
 • Löptid: Flexibel
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Prövas
 • Uppläggningsavgift: 0 kr
 • Direktbetalning: Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken
 • Kredittyp: Kontokredit
 • Effektiv ränta: 29,33 % för ett lån på 15 000 kr med 26 % kreditränta och utan avgifter betalar du i snitt 1 433 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 17 195 kr)
🔒 Ansök

FlexLimits faviconFlexLimit

 • Fyra av fem stjärnor (4/5)
 • Lånebelopp: 5 000 - 20 000 kr
 • Löptid: Flexibel
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Nekas
 • Uppläggningsavgift: 380 kr
 • Direktbetalning: Nordea och Handelsbanken
 • Kredittyp: Kontokredit
 • Effektiv ränta: 98,8 % för ett lån på 5 000 kr med 39 % rörlig kreditränta betalar du i snitt 593 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 7 115 kr) med 920 kr i övriga avgifter
VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
🔒 Ansök

Klicklåns faviconKlicklån

 • Fem av fem stjärnor (5/5)
 • Lånebelopp: 10 000 - 40 000 kr
 • Löptid: 12 till 84 månader
 • UC: Ingen UC
 • Betalningsanmärkning: Nekas
 • Uppläggningsavgift: 595 kr
 • Direktbetalning: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken och Danske Bank
 • Kredittyp: Annuitetslån
 • Effektiv ränta: 25,49 % för ett lån på 40 000 kr med 21,60 % kreditränta och 39 kr i administrationsavgift per månad betalar du i snitt 959 kr/månad under 84 månader (totalt belopp är 80 635 kr)

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.