1. SMS lån & Snabblån
  2. Om oss

Om oss

Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle. Hos svenskasmslan.com kan du hitta förenklad information om sms lån som kan tydliggöra många aspekter många andra inte tillhandahåller på ett oberoende sätt. Du finner information om det du normalt inte hittar på liknande webbplatser.

Det vi gör spelar roll. Allt har en betydelse. Vårt sätt att arbeta på, vår kunskap och hur vi försöker tillhandahålla den är vår styrka.

Illustration: Privatekonomi som blomstrar
Illustration: Privatekonomi som blomstrar

Ett första steg i att tillhandahålla korrekt och aktuell information är att vara varse om alla lagar och regler som gäller högkostnadskrediter, personuppgiftslagen (PuL) och General Dataprotection Agreement (GDPR). Vi försöker alltid följa relevanta lagar och regler och agerar alltid efter vad vi själva kan stå för.

Trots att vår jämförelsetjänst är relativt ny på marknaden inom högkostnadskrediter tror vi att den kan ha en avsevärd betydelse för utvecklingen av konsumenters användning av sms lån och snabblån.

Målbilden med att producera och uppdatera innehåll är alltid att individer eller företag som är intresserade av högkostnadskrediter och långivare inom den marknaden ska kunna hitta tillförlitlig information.

Vill du komma i kontakt med oss på svenskasmslan.com är det helt enkelt att bara skicka ett mail till patrik@svenskasmslan.com. Vår Patrik Andreasson har en ekonomie kandidatexamen och skriver det mesta du kan hitta på vår webbplats.

Vi arbetar ständigt för att förbättra både webbplatsens funktionalitet, tillgängligheten och allt innehåll. Har du några problem, funderingar, klagomål eller förbättringsförslag är du mer än välkommen att kontakta oss.

Genom att förmedla text och bild om olika kreditgivare inom högkostnadskreditmarknaden på ett minimalistiskt och innehållsfokuserat sätt tror vi att vi kan påverka individer till att tänka om.

Individen som söker sig till vår liksom andra liknande sidor överväger troligtvis att teckna ett sms lån på grund av varierande anledningar. Vi kan inte förklara hur varje enskild individ bör tänka och det är heller inte något vi önskar att kunna göra. Det vi vill göra är helt enkelt att framföra både de relativt positiva delarna de här typer av konsumentkrediter kan erbjuda men också framföra de negativa delarna de också kan medföra.

Senast uppdaterad 2019-11-06 av Patrik Andreasson