1. SMS lån & Snabblån
  2. Easycredit

Easycredit » SMS lån utan UC direkt utbetalning

Easycredits logga
Easycredits logga

Upp till 20 000 kr i sms lån med betalningsanmärkning. Easycredit erbjuder ett smslån utan UC direkt utbetalning till Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken.

Representativt exempel: 28,7 % effektiv ränta för ett lån på 10 000 kr med 19,9 % kreditränta betalar du i snitt 953 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 11 438 kr) med uttagsavgift 295 kr

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)
Minsta lånebelopp1 000 kr
Högsta lånebelopp20 000 kr
Nominell ränta14,9 %
Effektiv ränta28,7 %
LöptidFlexibel
Uppläggningnull kr
Faktura0 kr
Övriga avgifterUttagsavgift 295 kr
UCIngen UC
BetalanmärkningPrövas
DirektbetalningSwedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypKontokredit

Vem kan ansöka?

Du som är 18 år med betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån utan uc direkt utbetalning till 4 olika banker.

  • Lägst ålder: 18 år
  • Inkomst: Individuell bedömning
  • Betalningsanmärkningar: Prövas

Kontaktuppgifter

Northmill AB
Färögatan 33
Kista
164 51 Sverige
Telefon: 08-212 212
E-post: kundtjanst@easycredit.se

Om Easycredit

Easycredit och Credway är båda under samma långivare (Northmill AB). Easycredit Corona erbjuder lån trots en osäker marknad. 

Easycredits betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)

Easycredit har ett flexibelt sms lån (kontokredit) och gör individuella bedömningar av betalningsförmåga utan uc. De har ingen uppläggningsavgift men debiterar en uttagsavgift om 295 kr.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos Easycredit?

Du som är minst 18 år gammal och bedöms ha tillfredsställande ekonomiska förutsättningar för att återbetala utnyttjad kredit.

Din inkomst bedöms individuellt och betalningsanmärkningar kan accepteras.

Hur mycket pengar kan jag låna hos Easycredit?

Du kan ansöka och eventuellt bli beviljad ett kreditutrymme om 5 000 kr, 10 000 kr, 15 000 kr eller 20 000 kr. Beroende på vad du blir beviljad och tecknar för belopp på deras kontokredit, kan du ta ut pengar upp till det beloppet.

Tar Easycredit kreditupplysning via UC?

Nej, Easycredit tar inte kreditupplysning genom UC. De använder sig av Creditsafe. De erbjuder därför ett sms lån utan UC.

Kan jag låna hos Easycredit trots betalningsanmärkning?

Ja, Easycredit kan godkänna ansökningar med betalningsanmärkningar. De gör en samlad bedömning av din ekonomiska betalningsförmåga när dem prövar din ansökan.

Kan jag återbetala Easycredits sms lån i förskott?

Ja, du kan när som helst helt eller delvis återbetala lånet i förskott utan extra kostnader. De kostnader som tillkommer är givetvis upplupen kreditränta.

När och hur snabbt betalar Easycredit ut pengarna?

Om du har ett bankkonto hos Swedbank, Nordea, Handelsbanken eller SEB har du pengarna inom en timme från att Easycredit beviljar ansökan.

Deras öppettider är Måndag - Fredag (07 - 21) och Lördag - Söndag (10 - 18).

För övriga banker gäller att godkända ansökningar innan 13:30 en helgfri vardag har du pengarna samma dag, annars nästkommande bankdag.

Kostar det något att ansöka om Easycredits sms lån?

Nej, det kostar inte något att ansöka och teckna Easycredits kontokredit (sms lån).

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om Easycredit tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån Easycredits SEKKI.

Typ av kredit

Revolverande kontokredit.

Easycredit anger i deras SEKKI-blankett att deras lån är en revolverande kontokredit. Med andra ord är det en kontokredit som man efter att ha blivit beviljad ett kreditutrymme kan göra ett uttag (då liknande ett sms lån).

Om man väljer att utnyttja något av det lån man kan använda, betalas pengarna ut till ditt konto normalt sett inom en kort tid.

Det sammanlagda kreditbeloppet

5 000 kr – 20 000 kr

Det sammanlagda kreditbeloppet eller kreditutrymmet som man maximalt kan ansöka om och eventuellt bli beviljad hos Easycredit är 5 000 kr till 20 000 kr.

De exakta beloppen som man kan bli beviljad är i 5 000-kronors-intervall från 5 000 kr. Det vill säga antingen 5 000 kr, 10 000 kr, 15 000 kr eller 20 000 kr.

Hur mycket man väljer att utnyttja av det kreditutrymme som man eventuellt har blivit beviljad är helt upp till en själv.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Krediten kan fritt utnyttjas helt eller delvist inom kreditutrymmet och är tillgänglig omgående efter godkänt beslut.

Villkoren för att utnyttja den kredit som man eventuellt har blivit beviljad och tecknat avtal om hos Easycredit blir tillgänglig per omgående efter ett godkänt beslut.

Som kund kan man utnyttja och göra ett uttag av beviljad kredit i sin helhet eller också på ett lägre belopp på egen vilja. Easycredit erbjuder därför en mer flexibilitet än de traditionella sms lån.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Den normala löptiden i en SEKKI-blankett för kontokrediter är att kreditavtalet gäller tills vidare. Easycredits sms lån är likadant.

Det här innebär inte att man behöver återbetala smslånet på en oändligt lång tid, utan snarare att man har tillgång till det beviljade kreditutrymmet tills vidare.

Hur snabbt man behöver återbetala utnyttjat lånebelopp varierar på hur mycket pengar man väljer att få utbetalt och hur snabbt man vill återbetala de lånade pengarna på.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Det belopp som man behöver avbetala eller återbetala kan man i stor del bestämma på egen hand. Det får dock inte vara för lite och vilket belopp som är det lägsta-beloppet varierar på vilken kreditgräns man utnyttjar.

Kredittagaren kan valfritt återbetala önskat månadsbelopp, dock inte under nedan angivet lägsta belopp att betala vid viss kreditgräns:

5 000 kr i kreditgräns ger 475 kr lägst att betala per månad

10 000 kr i kreditgräns ger 950 kr lägst att betala per månad

15 000 kr i kreditgräns ger 1 250 kr lägst att betala per månad

20 000 kr i kreditgräns ger 1 450 kr lägst att betala per månad

Ju mer pengar man väljer att få utbetalt från Easycredit desto högre belopp behöver man som lägst återbetala per månad.

Återbetalningen sker månadsvis och framkommer på den månatliga fakturan.

Om utestående saldo inklusive ränta och avgifter understiger lägsta beloppet att betala enligt den kreditgräns Kredittagaren innehar, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor att betala vid förfallodagen. Återbetalning och delbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på förfallodagen som framgår av månadsavierna. Avräkningar sker enligt följande ordning; eventuella avgifter, räntor och amortering av kapitalbeloppet.

Givetvis behöver man inte återbetala hela det lägsta beloppet enligt listan ovan om ens skuld till Easycredit är lägre än det.

De pengar som betalas in till Easycredit räknas av i första hand mot eventuella avgifter (till exempel uttagsavgift eller påminnelseavgift), krediträntan och i sista hand mot det lånade beloppet.

Det totala belopp som du ska betala

Det totala belopp som en kund hos Easycredit ska betala när hon har utnyttjat hela eller delar av det beviljade kreditutrymmet kan uppgå till nedan exempel.

Observera att de här exempel enbart är representativa exempel. Beloppet kan variera på grund av olika krediträntor, hur många uttag man gör och andra faktorer som kan öka kostnaderna.

Det totala belopp och lägsta belopp som ska betalas framgår av månadsavin/ fakturan. Exempel vid delbetalning på 1 år och totalt belopp att återbetala:

Återbetalning av den utnyttjade krediten antas ske genom att man återbetalar pengarna och eventuella kostnader på ett (1) år.

- Kredit på 5 000 kr: 5 732 kr (478 kr/mån)

- Kredit på 10 000 kr: 11 438 kr (953 kr/mån)

- Kredit på 15 000 kr: 17 170 kr (1431 kr/mån)

- Kredit på 20 000 kr: 22 900 kr (1908 kr/mån)

Easycredit framför dessvärre inte vad ovan exempel är baserade på för avgifter och krediträntor. Hur mycket du kan behöva återbetala kan därför variera från detta.

Som vi kan avläsa ökar kostnaderna ju mer pengar man får utbetalt och utnyttjar. Anledningen bör rimligtvis vara att det totala beloppet som man betalar av krediträntan ökar ju mer pengar man lånar.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Easycredit har inte en fast nominell räntesats som de erbjuder alla kunder. Vilken kreditränta som man får kan variera från individ till individ.

Aktuell räntesats f.n. 14,9% - 22,9%

Den nominella krediträntan ska enligt deras SEKKI-blankett hamna någonstans mellan 14,9 % och 22,9 % årligen.

Villkor för krediträntan:

Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Eventuella ändringar av krediträntan efter att ett kreditavtal har ingåtts kan enbart motiveras av sedvanliga anledningar.

Förändringar kan enbart ske på grund av kreditpolitiska beslut eller förändrade kostnader hos Easycredit (som de rimligtvis inte kunde förutse).

Om Easycredit avser att ändra den nominella krediträntan för ett gällande kreditavtal måste de meddela kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Man bör därför få en rimlig tid på sig att återbetala hela utestående skuld och häva kreditavtalet om man inte går med på en ränteförändring.

Effektiv ränta

Aktuell effektiv ränta f.n. 28,7% - 29,3%

Den effektiva räntan ska enligt Easycredits SEKKI-blankett uppgå till någonstans mellan 28,7 % och 29,3 %.

Problematiken med hur de har definierat den effektiva räntan i SEKKI-blanketten medför att man inte på ett tillfredsställande sätt kan förstå vad den faktiska effektiva räntan för ett eventuellt kreditavtal kan uppgå till.

Tyvärr har de inte specificerat vilka antaganden som den effektiva räntan baseras på. Med andra ord, vi kan omöjligt veta vilken nominell kreditränta, uttaget belopp, återbetalningstid och andra faktorer som de anser är ett representativt exempel.

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Easycredit har inte många andra kostnader än den nominella krediträntan och eventuella kostnader vid försenade betalningar.

Administrativ uttagsavgift: f.n. 295 kr

Aviavgift: f.n. 0 kr

I deras SEKKI-blankett kan man läsa att de inte tar ut en fakturaavgift men att de tar ut en administrativ uttagsavgift om 295 kr.

Om man sköter sina betalningar till Easycredit är det därför enbart en uttagsavgift om 295 kr (för varje uttag av kontokrediten) som tillkommer.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post, brev, Mina sidor, SMS eller via hemsidan www.easycredit.se, förutom vid ändringar i jämförelseräntan då underrättelse kan ske vid nästa avisering.

Om Easycredit avser att ändra kostnader i samband med kreditavtalet ska det ske senast när förändringarna börjar gälla.

Tillvägagångssättet är antingen vid e-post, brev, Mina sidor, SMS eller direkt på deras hemsida.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till full betalning sker är 29% per år. Förseningsavgift på 190 kr. Påminnelseavgift på 60 kr.

Den dröjsmålsränta som Easycredit har rätt att debitera vid utebliven betalning är 29 % årligen. De kan debitera en förseningsavgift om 190 kr och en påminnelseavgift om 60 kr.

Det kan därför vara kostsamt att inte sköta sina betalningar till Easycredit. Eventuella avgifter kan debiteras om man inte betalar tillräckligt vid varje månadsbetalning.

I förekommande fall tillkommer lagstadgade inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogden.

Om Easycredit behöver skicka ett ärende vidare till Inkasso eller Kronofogden kan de också debitera tillhörande avgifter.

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att återbetala hela eller delar av krediten i förtid utan extra kostnader utöver upplupen ränta för utnyttjad kredit.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.