1. SMS lån & Snabblån
  2. Euroloan

Euroloan » SMS lån utan UC direkt utbetalning

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Euroloans logga
Euroloans logga

Upp till 50 000 kr i sms lån med betalningsanmärkning. Euroloan erbjuder ett smslån utan UC direkt utbetalning till Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken.

Representativt exempel: 37,84 % effektiv ränta för ett lån på 15 000 kr betalar du i snitt 1 479 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 17 753 kr) med startavgift 495 kr, uttagsavgift 49 kr och aviavgift 49 kr/avi med variation för individuella krediträntor 12,95 - 39,50 %

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaStjärna (5/5)
Minsta lånebelopp2 000 kr
Högsta lånebelopp50 000 kr
Nominell ränta12,95 %
Effektiv ränta37,84 %
Löptid18 till 60 månader
Uppläggning495 kr
Faktura49 kr
Övriga avgifterUttagsavgift 49 kr/månad
UCIngen UC
BetalanmärkningPrövas
DirektbetalningSwedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypKontokredit

Vem kan ansöka?

Du som är 18 år med betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån utan uc direkt utbetalning till 6 olika banker.

  • Lägst ålder: 18 år
  • Inkomst: Individuell bedömning
  • Betalningsanmärkningar: Prövas
  • Övrigt: Ingen obetald skuld hos Kronofogden

Kontaktuppgifter

Mash Sweden AB
Box 20052
Stockholm
104 60 Sverige
Telefon: 07 71 20 01 60
E-post: kundtjanst@euroloan.se

Guider med Euroloan

Högkostnadskredit » Räntetak och kostnadstak

2020-06-28 av Patrik Andreasson

Högkostnadskredit är ett lån med en effektiv ränta på minst 30 %. Normalt återfinns högkostnadskrediter som sms lån och snabblån. Räntetak och kostnadstak ska minska skuldfällor och överskuldsättning.

Bli skuldfri - Betala skulder

2020-02-08 av Patrik Andreasson

Du som har skulder behöver betala dem för att undvika att Kronofogden utmäter din lön eller annan ägodel. Det kan finnas möjlighet att få uppskov med betalning.

SMS lån i dagens samhälle

2020-01-30 av Patrik Andreasson

Hur SMS lån har fungerat över tid har alltid påverkats av hur samhället ser ut. Regeringen har vid olika tidpunkter reglerat för dessa krediter.

Lån utan UC » Den kompletta guiden

2019-09-13 av Patrik Andreasson

Den kompletta guiden om lån utan UC och att låna pengar utan UC. Lär dig allt om uc, kreditupplysning, betalningsanmärkningar och hur du tecknar ett smslån utan UC.

Om Euroloan

Euroloan erbjuder det modernare krediten kontokredit och kan tillhandahålla ett kreditutrymme upp till 50 000 kr.

De gör direktbetalningar till flertalet banker (fler än de flesta kreditgivare) och gör detta även på helger och nätter. De lägger stor vikt vid kundservice.

Euroloans betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaStjärna (5/5)

Euroloans något längre löptid kan passa den som vill återbetala utnyttjad kredit på längre tid än normalt vid högkostnadskrediter. De har direktbetalningar till flest banker.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos Euroloan?

Du som är minst 18 år och inte har någon obetald skuld hos Kronofogden kan normalt låna hos Euroloan. Du kan ha betalningsanmärkningar eftersom att de bedömer din betalningsförmåga individuellt och efter flera aspekter.

Hur mycket pengar kan jag låna hos Euroloan?

Det kreditutrymme Euroloan kan bevilja ligger någonstans mellan 2 000 kr och 50 000 kr.

Tar Euroloan kreditupplysning via UC?

Nej, Euroloan använder sig inte av UC.

Kan jag låna hos Euroloan trots betalningsanmärkning?

Ja, du kan låna hos Euroloan även om du har betalningsanmärkningar. De gör en individuell bedömning av din betalningsförmåga. Du får dock inte ha någon obetald skuld kvar hos Kronofogden.

Kan jag återbetala Euroloans sms lån i förskott?

Ja, du har rätt att helt eller delvis återbetala utnyttjad kredit i förskott utan extra kostnad.

När och hur snabbt betalar Euroloan ut pengarna?

Om du legitimerar dig och signerar överföringen med BankID genom Trustly gör Euroloan direktöverföringar (7 dagar i veckan, 24 timmar om dagen inklusive helger) till Swedbank, SEB, Handelsbanken, Danske Bank, Nordea och Sparbanken.

Har du annan bank sker uttag helgfria vardagar innan kl. 13.00 med utbetalning samma bankdag och helgfria vardagar efter kl. 13.00 med utbetalning nästkommande bankdag.

Kostar det något att ansöka om Euroloans sms lån?

Ja, Loanstep tar en uppläggningsavgift om 495 kr.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om Euroloan tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån Euroloans SEKKI.

Typ av kredit

Revolverande kreditkonto

Det sammanlagda kreditbeloppet

Den högsta kreditgräns som Kreditgivaren tillhandahåller uppgår till 50.000 kr

Euroloan framför i deras SEKKI-blankett att det högsta kreditutrymmet som en kund kan bli beviljad uppgår till 50 000 kr. Av att döma har dem inte en minimigräns, den hittar vi på deras sida.

Den revolverande kontokredit som Euroloan erbjuder kan uppgå till någonstans mellan 2 000 kr och 50 000 kr beroende på individ till individ.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Kreditgivaren tillhandahåller det beviljade kreditutrymmet efter att avtal om kredit ingåtts. Kreditutrymmet är då tillgänglig i dess helhet eller i delar.

På grund av att Euroloan inte tillhandahåller ett traditionellt sms lån utan istället den något modernare kontokrediten kan vi här tyda att man kan utnyttja hela eller delar av det kreditutrymme man blir beviljad.

Det här innebär att man på egen hand väljer när man vill göra ett uttag och det fungerar mer som ett kreditkort utan ett kort. Det vill säga att man har ett kreditutrymme man kan utnyttja när man behöver.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Euroloan tillhandahåller som sagt inte ett traditionellt sms lån, utan en revolverande kontokredit. Att kreditavtalet gäller tills vidare enligt deras SEKKI-blankett innebär därför att det beviljade kreditutrymmet finns tillgängligt tills vidare.

Tills vidare innebär att man alltid har möjlighet att utnyttja och få hela eller delar av det beviljade kreditutrymmet utbetalt till sitt konto när man själv bestämmer det.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Återbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på avtalad förfallodag och omfattar amortering av kapitalbeloppet, kostnader och avgifter, ränta och eventuell dröjsmålsränta.

Vid avbetalning av ett utnyttjad lånebelopp hos Euroloan ska ske varje månad och pengarna ska vara kreditgivaren tillhanda på den avtalade förfallodagen.

Om man inte har utnyttjad någon del av det beviljade kreditutrymmet behöver man inte återbetala något eftersom att man inte har en utestående skuld.

Den del av det beviljade kreditutrymmet som man utnyttjar och får utbetalt återbetalas månadsvis. Beloppet man varje månad ska återbetala avser amortering av utnyttjad kredit, kostnader och avgifter (t.ex. fakturaavgift om 49 kr), ränta och eventuell dröjsmålsränta.

Kreditgivaren har rätt att fördela det återbetalade beloppet i valfri ordning, vilket kan betyda att inbetalt belopp avräknas mot avgifter och räntor före amortering av kapitalbeloppet.

Till skillnad från många andra kreditavtal kan Euroloan själva bestämma vad återbetalt belopp ska räknas av mot och i vilken ordning.

Det totala belopp som du ska betala

Det totala kreditbelopp som skall betalas beror på beviljat och utnyttjat kreditbelopp, kreditavtalets löptid och hur kredittagaren väljer att lägga upp delbetalningarna.

Det sms-lån (eller snarare kontokredit) som Euroloan erbjuder innebär en flexibilitet. Därför finns det inte ett enkelt sätt att visa hur mycket det totala belopp som man som kund ska betala till Euroloan. I deras SEKKI-blankett visar de däremot ett representativt exempel som vi kan utgå från.

För en typisk kund hos Kreditgivaren, som får beviljat en kredit om 15 000 kr uppgår det uppskattade totala belopp som ska betalas till 17 753 kr. Exemplet utgår från följande antaganden: att kredittiden är ett år, att räntan på krediten samt att avgifterna är oförändrade under hela kredittiden, och att krediten återbetalas i 12 lika stora belopp med en månads intervall. Kostnader för start av kredit, uttag och avtalsenlig återbetalning av krediten har beaktats i exemplet

Om man som kund hos Euroloan väljer att utnyttja och få utbetalt (under förutsättning att kreditgivaren beviljar det) ett lånebelopp om 15 000 kr bör det totala belopp som ska återbetalas till Euroloan att uppgå till 17 753 kr.

Förutsättningarna för ovan exempel är att man återbetalar det utnyttjade beloppet på 12 månader och att man återbetalar samma belopp varje månad.

Ytterligare antas att krediträntan och alla eventuella avgifters storlek och belopp inte förändras under löptiden.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Räntan bestäms individuellt från 12,95 %

Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit.

Den nominella krediträntan bestäms individuellt när man ansöker, blir beviljad och tecknar en kontokredit hos Euroloan.

Krediträntan debiteras på det belopp som man väljer att utnyttja och få utbetalt av det kreditutrymme man har hos Euroloan.

Effektiv ränta

37,84 % baserat på ett representativt exempel

Den effektiva räntan utifrån ett representativt exempel (samma som ovan) beräknas uppgå till 37,84 %. Det framgår dock inte vad den nominella krediträntan antas uppgå till i det representativa exemplet.

Den effektiva räntan för en utnyttjad kredit på 15 000 kr, kredittiden är ett år, återbetalning fördelad på 12 återbetalningstillfällen uppgår till 37,84 %. Förutsättningarna för detta exempel är att en startavgift debiteras om 495 kr, en fortlöpande uttagsavgift debiteras om 49 kr per uttag samt en aviseringsavgift om 49 kr per avi. Det sammanlagda beloppet att betala vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet uppgår till 17 753 kr. Varje månadsbetalning är i genomsnitt 1 479 kr. Eftersom individuellt satta räntor tillämpas kan den effektiva räntan under andra förutsättningar variera.

De antaganden och förutsättningar den effektiva räntan i SEKKI-blanketten är baserad på är att kreditgivaren först och främst debiterar en uppläggningsavgift om 495 kr.

Därefter tillkommer det en uttagsavgift om 49 kr per uttag (troligtvis enbart ett uttag, framgår ej) och också den aviseringsavgift om 49 kr per faktura.

Det sammanlagda beloppet som man i detta representativa exempel återbetalar till Euroloan under 12-månadersperioden uppgår likt ovan till 17 753 kr.

Varje månadsbetalning uppgår till 1 479 kr i genomsnitt, men eftersom att den nominella krediträntan kan variera från kund till kund och att man kan utnyttja det beviljade kreditutrymmet på olika sätt kan det faktiska belopp en kund ska återbetala och vad den effektiva räntan uppgår till i verkligheten variera.

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta erlägga följande kostnader för kreditavtalet i samband med månadsbetalningen: startavgift för en typisk kund uppgår till 495 kr, aviavgift för en typisk kund uppgår till 49 kr, och uttagsavgift per uttag för en typisk kund uppgår till 49 kr.

Utöver den nominella krediträntan som bestäms när man tecknar ett kreditavtal med Euroloan debiterar dem andra avgifter.

Först och främst har de en uppläggningsavgift om 495 kr som en startavgift när man blir kund hos dem.

Om man väljer att utnyttja någon del av eller hela kreditutrymmet kommer det att tillkomma en fakturaavgift om 49 kr inför varje månadsbetalning.

Ytterligare tillkommer det en avgift om 49 kr för varje uttag och utnyttjande man begär och som godkänns och genomförs.

Eventuella övriga kostnader och avgifter framgår av den vid var tid gällande prislistan.

Kreditgivaren har även rätt att kräva ersättning för uppkomna kostnader i samband med indrivning av krediten.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Euroloan har i deras SEKKI-blankett angett villkoren för att kunna ändra kostnaderna i ett långt stycke. Vi delar upp detta för att enklare kunna tyda vad innehållet är.

Kreditgivaren har rätt att ändra avgifter och kostnader. Sådana avgifter som utgör särskild ersättning för krediten ändras till Kredittagarens nackdel endast om det är motiverat av ökningar av de kostnader som skall täckas av avgifterna...

Enligt villkoren har Euroloan rätt att ändra gällande och nämnda avgifter och kostnader även efter att ett kreditavtal har tecknats.

Om förändringarna är till nackdel för kunden eller kredittagaren måste de kunna motiveras av ökningar av kostnader som avgiftsökningarna ska täcka.

Kreditgivaren måste alltså kunna påvisa att avgiftsökningarna sker på grund av att de har ökade kostnader.

Kreditgivaren informerar Kredittagaren om förändringar av avgifter och kostnader via e-post och/eller my.euroloan...

Euroloan ska informera kunder om förändringar av avgifter och kostnader via e-post och eller eller via deras "mina sidor" (my.euroloan).

Förändringen träder i kraft från och med den av Kreditgivaren angivna tidpunkten, dock tidigast en månad efter att information härom tillställts Kredittagaren, såvida Kredittagaren inte självmant accepterar förändringen tidigare.

Förutsättningarna för när villkorsförändringar och avgifts- och kostnadsförändringar träder i kraft gäller enligt följande.

Om Euroloan har angett ett specifikt datum (som är längre fram än 1 månad) för när förändringarna ska börja gälla är det datumet som gäller.

Som kund hos kreditgivaren har man dock möjlighet att acceptera förändringen självmant tidigare och att den därigenom börjar gälla tidigare.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid betalningsdröjsmål kommer Kredittagaren debiteras en årlig dröjsmålsränta från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan uppgår till 24 %.

Dröjsmålsräntn som Euroloan enligt kreditavtalet har rätt att debitera vid utebliven eller försenade betalningar uppgåt till 24 % årligen.

För betalningspåminnelse utgår en avgift om 60 kr och för uppsägning av Kreditavtalet utgår en avgift om 250 kr.

Ytterligare har de rätt att debitera en påminnelseavgift om 60 kr för varje utskickad betalningspåminnelse.

För att säga upp ett eventuellt tecknat kreditavtal har de rätt att debitera en avgift om 250 kr.

Kunden är även skyldig att ersätta Kreditgivaren för övriga eventuella indrivningskostnader vid indrivning av skulden och överlämnas fordran för inkassering tillkommer inkassokostnader enligt lag. Om Kreditgivaren överlämnat indrivningsärendet till advokat eller annat ombud för handläggning, ingår även ombudets fakturering i indrivningskostnaderna.

Utöver ovan nämnda kostnader kan man också bli skyldig att ersätta Euroloan för andra eventuella kostnader som beror på och leder till att eventuell skuld blir reglerad.

Ångerrätt

Ja, man har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Förtidsåterbetalning

Ja, man har rätt att återbetala hela eller delar av utnyttjat kreditbelopp i förtid.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.