1. SMS lån & Snabblån
  2. Ferratum Prime Loan

Ferratum Prime Loan » Blancolån upp till 200 000 kr

Ferratum Prime Loans logga
Ferratum Prime Loans logga

Upp till 200 000 kr i sms lån nominell ränta om 9,95%. Ferratum Prime Loan erbjuder ett smslån direkt utbetalning till Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken.

Representativt exempel: 10,41 % effektiv ränta för ett lån på 75 000 kr med 9,95 % kreditränta och utan avgifter betalar du i snitt 1 592 kr/månad under 60 månader (totalt belopp är 95 503,44 kr)

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)
Minsta lånebelopp46 000 kr
Högsta lånebelopp200 000 kr
Nominell ränta9,95 %
Effektiv ränta10,41 %
Löptid12 till 144 månader
Uppläggning0 kr
Faktura0 kr
Övriga avgifter
UCTar UC
BetalanmärkningNekas
DirektbetalningSwedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypAnnuitetslån

Vem kan ansöka?

Du som är 22 år helt utan betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån direkt utbetalning till 6 olika banker.

  • Lägst ålder: 22 år
  • Inkomst: Individuell bedömning
  • Betalningsanmärkningar: Nekas
  • Övrigt: Inga betalningsanmärkningar

Kontaktuppgifter

Ferratum Bank p.l.c.
ST Business Centre 120
The Strand, Gzira
GZR-1027 Malta
Telefon: 020 123 030
E-post: kundtjanst@ferratumbank.se

Guider med Ferratum Prime Loan

Högkostnadskredit » Räntetak och kostnadstak

2020-06-28 av Patrik Andreasson

Högkostnadskredit är ett lån med en effektiv ränta på minst 30 %. Normalt återfinns högkostnadskrediter som sms lån och snabblån. Räntetak och kostnadstak ska minska skuldfällor och överskuldsättning.

SMS lån & Blancolån hos Inkasso

2020-06-28 av Patrik Andreasson

Har du hamnat hos Inkasso har du inte betalat dina avbetalningar i tid. SMS lån och Blancolån skickar obetalda skulder till Inkasso för att få pengarna.

Om Ferratum Prime Loan

Möjligheten att säga ja

Ett privatlån ger dig möjligheten att snabbt förverkliga dina drömmar, planer och idéer. Hos oss kan du låna upp till 200 000 kr utan säkerhet eller borgensman. Ferratum Prime Loan tar heller inte ut någon uppläggningsavgift.

Drömmar till så många som möjligt

Ferratum vill att så många som möjligt ska kunna låna pengar till det som gör livet bättre och lättare. Dem vill hjälpa dig även när andra säger nej. Dem vill ge dig en chans. Välkommen med din låneansökan redan idag.

Få beslut om ditt lån med utbetalning direkt

Få ditt lån samma dag! Med deras avancerade system kan dem fatta ett beslut inom några minuter på din ansökan. 98 % av alla med bra kredithistorik blir godkända för ett lån och utbetalningar sker direkt om du har Nordea, SEB, Swedbank eller Handelsbanken.

Integritet och säkerhet

Ferratum tar säkerhet på högsta allvar och hanterar all personlig information enligt lagen om banksekretess och ser till att dina uppgifter skyddas från obehöriga. 

Din tid är det viktigaste du har i livet. Därför är deras kundtjänst öppen Mån-Lör. Tveka aldrig att kontakta oss om du har några frågor om lån eller andra funderingar. Ring, skicka mail eller chatta direkt med dem på webben.

Med Ferratum kan du känna dig lugn. Dem tror på enkelhet och tydlighet i allt dem gör. Vårt blancolån är inget undantag. 

Du slipper tråkiga överraskningar som dolda kostnader och krångliga avtal. Det enda du debiteras är räntan på lånet. Enklare kan det inte bli.

SEKKI-informationen nedan är för en representativ kredit.

Ferratum Prime Loans betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)

Ferratum Prime Loan är ett blancolån för dig som är 22 år eller äldre, inga avgifter eller dolda kostnader.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos Ferratum Prime Loan?

Du som är minst 25 år gammal och inte har några betalningsanmärkningar kan ansöka om ett lån hos Ferratum Prime Loan.

Hur mycket pengar kan jag låna hos Ferratum Prime Loan?

Du kan låna mellan 46 000 kr och 200 000 kr.

Tar Ferratum Prime Loan kreditupplysning via UC?

Ja, Ferratum Prime Loan tar kreditupplysning genom UC.

Kan jag låna hos Ferratum Prime Loan trots betalningsanmärkning?

Nej, har du betalningsanmärkningar kommer din ansökan att nekas.

Kan jag återbetala Ferratum Prime Loans sms lån i förskott?

Ja, du kan återbetala hela eller deler av lånet i förskott.

När och hur snabbt betalar Ferratum Prime Loan ut pengarna?

Hur snabbt det blir tillgängligt beror till stor del på vilken bank du har. Om du får ett lån beviljat och har konto hos Nordea, Swedbank, Handelsbanken eller SEB så gör vi direktöverföring av ditt lån till ditt konto. Till övriga banker tar det upp till en bankdag.

Kostar det något att ansöka om Ferratum Prime Loans sms lån?

Använd deras låneberäknare för att se hur lånesumman varierar för olika belopp och återbetalningstider. Inga ytterligare avgifter eller dolda kostnader tas ut.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om Ferratum Prime Loan tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån Ferratum Prime Loans SEKKI.

Typ av kredit

Konsumentlån utan säkerhet

Det sammanlagda kreditbeloppet

SEK 75,000.00

Villkoren för kreditutnyttjandet

Kunden erhåller hela lånebeloppet via banköverföring till det bankkonto som angivits av Kunden och som innehas i Kundens namn vid tecknande av låneavtalet.

Kreditavtalets löptid

 60 månader

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Kunden ska återbetala lånet enligt följande:

Totalt belopp att betala varje månad: 1591,68 SEK

Vid bristande betalning ska fördelningen ske i följande ordning: 1) kostnaderna för att driva in utestående belopp, 2) eventuell dröjsmålsränta, 3) krediträntan, 4) kapitalbeloppet, 5) eventuella övriga belopp som Kunden är skyldig.

Det totala belopp som du ska betala

95,316.73 SEK bestående av 75,000.00 SEK vilket representerar kapitalbelopp och 20,316.73 SEK vilket representerar räntan.

Lånet återbetalas i 60 månatliga avbetalningar, som består av 59 avbetalningar på 1,591.68 SEK och en sista avbetalning på 1,407.61 SEK.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Fast ränta debiteras med 9.95 % per år (dvs. 0.0273 % per dag) på det utestående kapitalbeloppet.

Effektiv ränta

10.41 %.

Den effektiva räntan beräknas på det totala kreditbeloppet på 95,316.73 SEK bestående av kapitalbelopp om 75,000.00 SEK och ränta om 20,316.73 SEK. Krediten ska återbetalas i 59 lika stora månatliga avbetalningar om 1,591.68 vardera och en sista avbetalning om 1,407.61 SEK.

Antaganden för beräkning av den effektiva räntan:

- Kreditavtalet är giltigt under hela avtalstiden och att parterna uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet inom de tidsperioder som anges i kreditavtalet;

- Låneperioden påbörjas det datum då kreditbeloppet utbetalas till Kund;

- Tidsintervallen mellan de relevanta datumen kommer att anges i år eller bråkdel av år, med undantag för att ett helt år har 365 dagar, och i händelse av ett skottår 366 dagar, 52 veckor eller 12 månader, och en genomsnittlig månad antas ha 30,41666 dagar (dvs. 365/12) oavsett om det är skottår eller inte;

Resultatet av beräkningen ges med upp till två decimaler, förutom om siffran efter decimalen är större än 5 ska föregående siffra ökas med 1.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Avtalet kan ändras när som helst som en konsekvens av ändringar i lagstiftning, ekonomiska och affärsmässiga krav och/eller ändringar i den tekniska miljön och/eller ändringar i produkt- eller tjänsteparametrar; dock gäller att räntesatsen får ändras till konsumentens nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av i) kreditpolitiska beslut, (ii) ändring av referensränta angiven av Riksbanken, iii) ökade upplåningskostnader för Ferratum och (iv) andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Förfarandet för att ändra avtalet är följande: Ferratum ska meddela Kunderna om de föreslagna ändringarna. Ändringarna ska träda ikraft omedelbart efter meddelandet (förutsatt att de inte är till nackdel för Kunden eller om de följer av tillämplig lag). I andra fall ska Kunden ha rätt att vägra sådana ändringar genom att begära att Ferratum avslutar avtalet inom tio (10) kalenderdagar från att ha blivit informerad av sådana ändringar via epost eller post. I sådant fall ska Kunden återbetala alla förfallna belopp i enlighet med Kreditavtalet genom avbetalningar såsom avtalas mellan Ferratum och Kunden och Kreditavtalet ska avslutas så snart förfallna belopp har återbetalats. Om Kunden inte begär att Ferratum avslutar Kreditavtalet inom tio (10) kalenderdagar från att ha meddelats om de föreslagna ändringarna, ska Kunden anses ha accepterat de föreslagna ändringarna, i vilket fall sådana ändringar ska börja gälla inom tio (10) dagar från det datum då Kunden informerades om sådana föreslagna ändringar.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Du kommer att åläggas en daglig dröjsmålsränta om 0,092055 % på kreditbelopp som förfallit till betalning.

Utöver detta kan du eventuellt bli debiterad en påminnelseavgift på 60 SEK för varje försenad betalning, I det fall att en påminnelse skickas.

Uteblivna betalningar kan också leda till att:

• Kunden måste betala ytterligare avgifter eller ränta;

• Kundens kreditbetyg påverkas vilket gör det svårare eller dyrare för Kunden att erhålla krediter i framtiden;

• juridiska åtgärder vidtas mot Kunden.

Ångerrätt

Ja.

Förtidsåterbetalning

Ja. Du har rätt att närsomhelst återbetala hela eller delar av krediten i förtid.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.