1. SMS lån & Snabblån
  2. Flexkontot

Flexkontot » SMS lån utan UC direkt utbetalning

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Flexkontots logga
Flexkontots logga

Upp till 30 000 kr i sms lån med betalningsanmärkning. Flexkontot erbjuder ett smslån utan UC direkt utbetalning till Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken.

Representativt exempel: 69,3 % effektiv ränta för ett lån på 10 000 kr med 39,48 % kreditränta och 495 kr uppläggningsavgift samt 540 kr totalt i aviavgifter (12 mån * 45 kr) betalar du i snitt 1 096 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 13 152 kr)

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaStjärna (5/5)
Minsta lånebelopp3 000 kr
Högsta lånebelopp30 000 kr
Nominell ränta39,48 %
Effektiv ränta69,3 %
LöptidFlexibel
Uppläggning495 kr
Faktura45 kr
Övriga avgifterÅrsavgift 495 kr/år.
UCIngen UC
BetalanmärkningPrövas
DirektbetalningSwedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypKontokredit

Vem kan ansöka?

Du som är 18 år med betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån utan uc direkt utbetalning till 6 olika banker.

  • Lägst ålder: 18 år
  • Inkomst: Årsinkomst på minst 150 000 kronor
  • Betalningsanmärkningar: Prövas
  • Övrigt: Inget skuldsaldo hos Kronofogden

Kontaktuppgifter

Brixo AB
Box 599
Stockholm
114 11 Sverige
Telefon: 08 - 500 850 47
E-post: info@flexkontot.se

Om Flexkontot

Hemsidan är öppen för ansökningar dygnet runt alla dagar i veckan. Inkomna ansökningar behandlas så snart som möjligt och slutligt besked ges normalt inom 24 timmar från ansökningstillfället.

Utbetalning sker direkt efter att ansökan beviljats och pengarna finns på låntagarens konto senast dagen efter att lånet beviljats.

Välj själv hur mycket du vill betala varje månad och betala bara ränta för den delen av din kredit som utnyttjas. Minsta belopp att betala ska dock alltid betalas enligt månadsavin som förfaller den 26:e varje månad. Minsta återbetalningsbelopp är 8 % av utestående belopp den 9:e i respektive månad, dock lägst 500 kronor. Minsta belopp att betala dras automatiskt via autogiro den 26:e varje månad.

Vill du betala ett större belopp måste du själv lägga in betalningen enligt instruktionen på månadsavin.

Tidigare betalningsanmärkningar behöver inte vara något hinder för att få lån hos Flexkontot eftersom dem fokuserar mer på framtida betalningsförmåga än historik. Flexkontot gör alltid en kreditbedömning som baseras på kundens uppgifter och en kreditupplysning från Bisnode och det är återbetalningsförmågan som avgör om vi kommer kunna bevilja ett lån. Flexkontot lånar bara ut pengar till kunder som bedöms kunna betala tillbaka.

Nominell årsränta är 39,48 % (3,29 % per månad) och du betalar bara för den delen av din kredit som utnyttjas. Uppläggningsavgift om 475 kronor, årsavgift om 475 kronor (kostnadsfritt första året), uttagsavgift 50 kronor (första uttaget i samband med ansökan är gratis) och administrationsavgift om 25 kronor per månad tillkommer. Inga ytterligare kostnader tillkommer så länge lånet återbetalas enligt plan.

Representativt exempel är en kredit på 10 000 kronor som återbetalas med lika stora månatliga belopp under 12 månader. Uppläggningsavgift är 475 kronor och administrationsavgift är 12 x 25 = 300 kronor. Nominell årsränta är 39,48 % och den effektiva årsräntan blir 69,3 %. Månadskostnaden kommer att vara 1 096 kronor och du kommer totalt att ha betalat 13 152 kronor (1 096 kronor x 12 månader) när krediten är återbetalad. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 3 152 kronor.

Flexkontots betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaStjärna (5/5)

Med Flexkontot har du en flexibel kontokredit där du kan göra fria uttag upp till beviljad kreditgräns.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos Flexkontot?

Du som är minst 18 år gammal, har en inkomst om minst 150 000 kronor per år, har ett svenskt personnummer och folkbokförd i Sverige, har inget aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden (betalningsanmärkningar får dock förekomma) och kan legitimera dig med BankID kan låna hos Flexkontot.

Hur mycket pengar kan jag låna hos Flexkontot?

Du kan ansöka om ett lån från 3 000 till 20 000 kr.

Tar Flexkontot kreditupplysning via UC?

Nej, Flexkkontot använder sig av Bisnode Kredit AB vilket innebär att man kan bli beviljad en kredit utan att det påverkar vilka förfrågningar som syns hos UC.

Kan jag låna hos Flexkontot trots betalningsanmärkning?

Tidigare betalningsanmärkningar behöver inte vara något hinder för att få lån hos Flexkontot eftersom dem fokuserar mer på framtida betalningsförmåga än historik. Flexkontot gör alltid en kreditbedömning som baseras på kundens uppgifter och en kreditupplysning från Bisnode och det är återbetalningsförmågan som avgör om vi kommer kunna bevilja ett lån. Flexkontot lånar bara ut pengar till kunder som bedöms kunna betala tillbaka.

Kan jag återbetala Flexkontots sms lån i förskott?

Ja, du kan återbetala hela eller delar av lånet i förskott.

När och hur snabbt betalar Flexkontot ut pengarna?

Hemsidan är öppen för ansökningar dygnet runt alla dagar i veckan. Inkomna ansökningar behandlas så snart som möjligt och slutligt besked ges normalt inom 24 timmar från ansökningstillfället. Utbetalning sker direkt efter att ansökan beviljats och pengarna finns på låntagarens konto senast dagen efter att lånet beviljats.

Kostar det något att ansöka om Flexkontots sms lån?

Nej, men tecknar du ett lån debiteras du en uppläggningsavgift om 475 kr.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om Flexkontot tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån Flexkontots SEKKI.

Typ av kredit

Flexkontot (revolverande kontokredit). Det här är en högkostnadskredit. En högkostnadskredit är förenad med ekonomiska risker om den inte betalas tillbaka i tid. För stöd i budget- och skuldfrågor kan du vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivning. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på www.hallakonsument.se.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Beviljat kreditutrymme (3 000 kr – 20 000 kr).

Villkoren för kreditutnyttjandet

Krediten kan fritt utnyttjas helt eller delvis inom kreditutrymmet och utbetalas till kredittagarens bankkonto senast en bankdag efter beviljande.

Kreditavtalets löptid

Krediten gäller tillsvidare.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Månadsinbetalningar på krediten ska uppgå till minst 8 % av innevarande skuld per månad, dock lägst 500 kr. Återbetalning och delbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på förfallodagen som framgår av månadsavierna. Avräkningar sker enligt följande ordning; eventuella avgifter, räntor och amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som du ska betala

Representativt exempel:

13 152 kr. Av beloppet avser 10 000 kr kreditbeloppet, 2 377 kr ränta, 475 kr uppläggningsavgift och 300 kr administrationsavgifter. I exemplet gäller följande förutsättningar: Krediten är återbetald på 12 månader med lika stora månadsbetalningar om 1 096 kr inkl. administrationsavgiften.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Den nominella årsräntan uppgår till 39,48 % och kapitaliseras månadsvis, vilket innebär en månadsränta om 3,29 %.

Effektiv ränta

Representativt exempel: Kreditbelopp: 10 000 kr Återbetalningstid: 12 månader Nominell årsränta: 39,48 % Uppläggningsavgift: 475 kr Administrationsavgift: 25 kr Effektiv ränta: 69,3 %

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Uppläggningsavgift: 475 kr

Årsavgift: 475 kr (kostnadsfritt första året)

Administrationsavgift: 25 kr

Kreditgränsändringsavgift: 475 kr

Uttagsavgift: 50 kr

Avgift för återbetalning av felaktiga betalningar: 100 kr (om tillämpligt)

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Kreditgivaren har rätt att ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunnat förutse. Kreditgivaren har rätt att höja avgifterna om det är motiverat av ökningar i de kostnader som avgifterna är avsedda att täcka.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid uteblivna eller försenade betalningar har kreditgivaren rätt att debitera kredittagaren dröjsmålsränta med 36 % på förfallet obetalt kreditbelopp och påminnelseavgift om 60 kr. Utöver detta kan kredittagaren komma att debiteras för lagstadgade inkassokostnader och kan också bli skyldig att betala kostnader som uppstår om fordran måste drivas vid kronofogdemyndighet eller domstol.

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att till kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits från kreditgivaren, med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då den återbetalas. Om kreditgivaren med anledning av kreditavtalet har betalat en avgift till det allmänna som inte återbetalas, är kredittagaren skyldig att ersätta kreditgivaren för denna. Kreditgivaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kreditgivaren tog emot kredittagarens meddelande om att kreditavtalet frånträds betala tillbaka de avgifter som kredittagaren har betalat med anledning av krediten.

Förtidsåterbetalning

Ja.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.