1. SMS lån & Snabblån
  2. FlexLimit

FlexLimit » SMS lån utan UC direkt utbetalning

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
FlexLimits logga
FlexLimits logga

Upp till 20 000 kr i sms lån nominell ränta om 39%. FlexLimit erbjuder ett smslån utan UC direkt utbetalning till Nordea och Handelsbanken.

Representativt exempel: 98,8 % effektiv ränta för ett lån på 5 000 kr med 39 % rörlig kreditränta betalar du i snitt 593 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 7 115 kr) med 920 kr i övriga avgifter

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)
Minsta lånebelopp5 000 kr
Högsta lånebelopp20 000 kr
Nominell ränta39 %
Effektiv ränta98,8 %
LöptidFlexibel
Uppläggning380 kr
Faktura45 kr
Övriga avgifter
UCIngen UC
BetalanmärkningNekas
DirektbetalningNordea och Handelsbanken
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypKontokredit

Vem kan ansöka?

Du som är 20 år helt utan betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån utan uc direkt utbetalning till 2 olika banker.

  • Lägst ålder: 20 år
  • Inkomst: Regelbunden inkomst
  • Betalningsanmärkningar: Nekas
  • Övrigt: Folkbokbörd i Sverige och inte ha något aktivt lån hos Meddelandelån

Kontaktuppgifter

C Finance AB / FlexLimit
Styrmansgatan 8
Stockholm
114 54 Sverige
Telefon: 01 40 271 474
E-post: kundtjanst@flexlimit.se

Guider med FlexLimit

Högkostnadskredit » Räntetak och kostnadstak

2020-06-28 av Patrik Andreasson

Högkostnadskredit är ett lån med en effektiv ränta på minst 30 %. Normalt återfinns högkostnadskrediter som sms lån och snabblån. Räntetak och kostnadstak ska minska skuldfällor och överskuldsättning.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation SEKKI

2019-09-11 av Patrik Andreasson

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) är en standard inom EU som kreditgivare måste delge för SMS lån. Lär dig att använda detta verktyg.

Om FlexLimit

FlexLimit erbjuder ett sms lån utan uc direkt utbetalning till Nordea och Handelsbanken.

FlexLimits flexibilitet i både ansökningsprocessen, lånebelopp och löptid gör dem till en möjlig kandidat när man jämför sms lån.

Det är en inkluderande kreditgivare som gör individuella bedömningar utan uc. FlexLimit och Meddelandelån är samma kreditgivare.

FlexLimits betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)

FlexLimit erbjuder ett flexibelt sms lån (kontokredit). Direktbetalning till Nordea och Handelsbanken. Inte gratis uppläggnings- och aviavgift. Helt utan UC, men prövar inte betalningsanmärkningar.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos FlexLimit?

Du som är minst 20 år gammal, har en regelbunden inkomst och folkbokförd i Sverige. Du får heller inte ha några betalningsanmärkningar eller något aktivt lån hos Meddelandelån.

Hur mycket pengar kan jag låna hos FlexLimit?

FlexLimit erbjuder 5 olika kreditutrymmen som uppgår till 5 000 kr, 10 000 kr, 15 000 kr och 20 000 kr. Du kan därför låna från 0 kr till maximalt 20 000 kr (beroende på vilket kreditutrymme du blir beviljad).

Tar FlexLimit kreditupplysning via UC?

Nej, när FlexLimit genomför sin kreditprövning använder dem sig av Creditsafe. Därför erbjuder FlexLimit ett smslån utan UC.

Kan jag låna hos FlexLimit trots betalningsanmärkning?

Nej, du kan inte låna hos FlexLimit om du har någon betalningsanmärkning.

Kan jag återbetala FlexLimits sms lån i förskott?

Ja, FlexLimit har inte någon bindningstid på det kreditutrymme som man utnyttjar. Du kan återbetala hela eller delvis i förskott.

När och hur snabbt betalar FlexLimit ut pengarna?

FlexLimit betalar ut lån utan dröjsmål under deras öppettider. De gör direktbetalningar till Nordea och Handelsbanken. Till andra banker kan det normalt ta 1-2 bankdagar innan du har pengarna tillhanda. Deras öppettider är:

Måndag - Fredag mellan 08:00 och 21:00

Lördag mellan 10:00 och 17:00

Söndag mellan 13:00 och 16:00

Kostar det något att ansöka om FlexLimits sms lån?

Ja, när du ansöker om ett smslån hos FlexLimit (och tecknar detta) tar dem ut en uppläggningsavgift om 380 kr.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om FlexLimit tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån FlexLimits SEKKI.

Typ av kredit

Kontokredit utan säkerhet, s.k högkostnadskredit

Den typ av kredit eller lån som FlexLimit erbjuder är en kontokredit utan säkerhet som medför att man tecknar ett kreditavtal om att kreditutrymme som man därefter har möjlighet att använda när man behöver det.

Därför betalas det beviljade lånebeloppet (kreditutrymmet) inte ut per automatik, utan man blir beviljad detta på ett kreditkonto och kan få dem utbetalda vid behov.

Det sammanlagda kreditbeloppet

FlexLimit erbjuder krediter mellan 5 000 kr och 20 000 kr. Genom kreditansökan avgör du vilket lånebelopp du önskar. Kreditgränserna är 5 000 kr, 10 000 kr, 15 000 kr och 20 000 kr.

Det lägsta beloppet som man kan låna hos FlexLimit är 5 000 kr och det högsta 20 000 kr. Däremellan finns det 3 olika alternativ.

När man ansöker om ett sms lån anger man vilket lånebelopp man önskar att bli beviljad. Kreditgivaren gör därefter en bedömning av ens kreditförmåga och kan eventuellt neka eller godkänna ansökt lån.

FlexLimit kan neka begärd kredit efter genomförd kreditprövning.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Kontokrediten får fritt utnyttjas under kreditavtalets löptid, men återbetalning av utnyttjad kredit (eller en del av den) måste ske varje månad.

Det lånebelopp som man blir beviljad får användas fritt under den löptid som man har tecknat för.

Den del som man utnyttjar måste det återbetalas (hela eller delar) på under varje månad.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet löper tillsvidare och kan sägas upp av kredittagaren med iakttagande av en månads uppsägningstid och av kreditgivaren med iakttagande av två månaders uppsägningstid.

Rätt till förtidsuppsägning finns reglerad i kreditavtalet.

Kreditavtalet mellan en kund och FlexLimit kan sägas upp av kunden med en månads uppsägningstid.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Den utnyttjade krediten skall återbetalas genom månatliga betalningar.

Den del av det beviljade kreditutrymmet som man väljer att utnyttja ska återbetalas genom månatliga betalningar till FlexLimit.

Kredittagaren skall själv i sin kreditansökan välja förfallodatum, d.v.s. på vilket datum varje månad som betalning senast skall ske (t.ex. den 25:e varje månad). Den förfallodag som väljs kan därefter inte ändras.

När man ansöker om ett kreditavtal väljer man det förfallodatum man vill att alla fakturor varje månad ska förfalla. Detta blir den dag då FlexLimit ska ha begärt belopp tillhanda varje månad.

Minst 14 dagar innan varje förfallodag i månaden skickar kreditgivaren ett aktuellt kontoutdrag till kredittagaren med betalningsinformation.

Senast 14 dagar innan den valda förfallodagen varje månad skickar kreditgivaren ut ett kontoutdrag (faktura) till låntagaren som specificerar bland annat hur mycket som ska återbetalas.

Minsta belopp som kredittagaren är skyldig att betala till kreditgivaren är 10% av det utnyttjade kreditbeloppet eller minst 500 kr. Månatlig minibetalning är den samma för samtliga kreditgränser.

Det minsta beloppet som man vid varje månatlig faktura behöver återbetala av den utnyttjade krediten är 10 % men minst 500 kr.

Om lånebeloppet därmed är lägre än 5 000 kr kommer man att behöva återbetala minst 500 kr varje månad.

Kredittagaren får betala ett högre belopp än minimibeloppet. Om den utestående skulden vid faktureringstidpunkten är lägre än 500 kr ska skulden betalas i sin helhet på förfallodagen.

Som framgår behöver man inte återbetala det minsta möjliga belopp, utan man har också möjligheten att återbetala ett högre belopp.

Om ens kvarstående skuld är lägre än 500 kr ska hela den återstående skulden återbetalas vid ett och samma tillfälle.

Den utestående skulden består av kapital, ränta och avgifter. Eventuella andra avgifter som är relaterade till krediten, t.ex. avgifter för betalningspåminnelser, ska också betalas i sin helhet i samband med återbetalning.

Skulden består inte enbart av det utnyttjade kreditutrymmet utan också ränta och avgifter.

Avgifterna kan handla om påminnelseavgifter eller liknande.

Det totala belopp som du ska betala

FlexLimit anger några olika exempel på det totala beloppet som man kommer att behöva betala beroende på kreditbeloppet och löptiden.

Nedan finns fem (5) exempel på det totala beloppet att betala för överföringar av olika storheter med olika återbetalningstider med jämna 30 dagars betalningstider från tidpunkten då överföringen gjorts.

Kreditgräns 5 000 kr, hela beloppet som ett uttag och återbetalning med hjälp av minimiamorteringar (sammanlagt 15 stycken) : 7 464,79 kr

Kreditgräns 10 000 kr, hela beloppet som ett uttag och återbetalning med hjälp av minimiamorteringar (sammanlagt 25 stycken) : 15 436,60 kr

Kreditgräns 15 000 kr, hela beloppet som ett uttag och återbetalning med hjälp av minimiamorteringar (sammanlagt 31 stycken) : 23 108,78 kr

Kreditgräns 20 000 kr, hela beloppet som ett uttag och återbetalning med hjälp av minimiamorteringar (sammanlagt 35 stycken) : 30 659,49 kr

Ju högre lånebelopp och längre löptid desto högre kostnad. Deras exempel baseras på att man får hela lånebeloppet utbetalt i en klumpsumma och återbetalar det minsta möjliga varje månad.

Ett sms lån hos FlexLimit på 10 000 kr och med minsta möjliga återbetalningar skulle medföra en total kostnad om 5 436,6 kr eftersom det totala beloppet som man skulle behöva återbetala är 15 436,6.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

De fem olika lånebelopp man kan bli beviljad hos FlexLimit har alla olika effektiva räntor.

De olika kreditgränserna har samma nominella ränta, men olika effektiv ränta:

5000 kr månadsränta 3,25 %, effektiv årsränta 98,80 %

10 000 kr månadsränta 3,25 %, effektiv årsränta 71,31 %

15 000 kr månadsränta 3,25 %, effektiv årsränta 62,86 %

20 000 kr månadsränta 3,25 %, effektiv årsränta 58,74 %

De effektiva årsräntorna är beräknade med den förutsättningen att kredittagaren från början utnyttjar kreditgränsen fullt ut samt återbetalar skulden genom månatliga betalningar utan att därefter göra ytterligare uttag.

Enligt informationen följer att ju högre lånebelopp desto lägre effektiv ränta.

Kreditgivaren har i deras SEKKI-blankett beräknat den effektiva räntan baserat på att kunden har utnyttjat kreditgränsen till fullo och återbetalat detta genom månatliga betalningar.

För numeriska exempel, se allmäna kreditvillkor, punkt 6.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att justera räntesatserna om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte rimligen kunde förutse när kreditavtalet ingicks.

Likt många andra kreditgivare förbehåller FlexLimit sig rätten att kunna genomföra ränteändringar på grund av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader och andra kostnadsökningar.

Räntesatserna får också ändras i anslutning till ändring i en referensränta som kredtigivaren inte har något betydande inflytande över. Om så sker kommer kredittagaren meddelas om detta innan ränteändringen träder i kraft.

Effektiv ränta

FlexLimit har i deras SEKKI-blankett sammanfogat informationen om krediträntan och den effektiva räntan. För information om deras effektiva ränta, läs stycket Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet.

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

De andra kostnader som kan tillkomma hos FlexLimit är enligt följande.

Uppläggningsavgift: 380 kr

Avgift för avi: 45 kr

Deras uppläggningsavgift uppgår till 380 kr och deras fakturaavgift (eller som de benämner det, aviavgift) uppgår till 45 kr.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

FlexLimit har specificerat de allmänna villkor som möjliggör hur de kan ändra kostnaderna i stycket Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Om betalning inte erläggs i enlighet med kreditavtalet utgår en påminnelseavgift om 60 kr.

Dessa avgifter debiteras på nästa kontoutdrag.

Om man inte betalar den månatliga fakturan eller så som ens kreditavtal specificerar att man ska göra, kommer man att bli debiterad en påminnelseavgift om 60 kr.

Påminnelseavgiften läggs till på nästa kontoutdrag (faktura) och blir en ökad kostnad för lånet.

Dröjsmålsränta på förfallna belopp debiteras med samma räntesats som kreditens vanliga ränta tills betalning sker.

Ångerrätt

Ja, man har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar.

Förtidsåterbetalning

Ja. Kredittagaren har rätt att återbetala lånet innan skulden förfaller till betalning. Kredittagaren skall ersätta kreditgivaren för ränta för den utnyttjade kredittiden. Återbetalning skall ske till det konto som kreditgivaren anvisat till.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.