1. SMS lån & Snabblån
  2. Kundfinans

Kundfinans » SMS lån utan UC direkt utbetalning

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Kundfinanss logga
Kundfinanss logga

Upp till 30 000 kr i sms lån nominell ränta om 39,3%. Kundfinans erbjuder ett smslån utan UC direkt utbetalning till Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken och Danske Bank.

Representativt exempel: 56,73 % effektiv ränta för ett lån på 15 000 kr med 39,3 % kreditränta och 320 kr uppläggningsavgift samt 420 kr (35 kr x 12 månader) aviavgift betalar du i snitt 1 750 kr/månad under 12 månader (totalt belopp är 20 996 kr)

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)
Minsta lånebelopp5 000 kr
Högsta lånebelopp30 000 kr
Nominell ränta39,3 %
Effektiv ränta56,73 %
LöptidFlexibel
Uppläggning320 kr
Faktura35 kr
Övriga avgifter
UCIngen UC
BetalanmärkningNekas
DirektbetalningSwedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken och Danske Bank
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypRevolverande kontokredit

Vem kan ansöka?

Du som är 18 år helt utan betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån utan uc direkt utbetalning till 5 olika banker.

  • Lägst ålder: 18 år
  • Inkomst: Individuell bedömning
  • Betalningsanmärkningar: Nekas
  • Övrigt: Mellan 18 till 72 år. Folkbokförd i Sverige i minst fem år. Inga betalningsanmärkningar eller ärenden hos kronofogden. Stadig månadsinkomst och en deklarerad inkomst de senaste två åren. Inga obetalda krediter hos någon av GF Money Consumer Finance varumärken. Vanliga avslag så som ej skyddad identitet, saknad av adress, skuldsanering, förvaltarskap osv.

Kontaktuppgifter

GF Money Consumer Finance Aktiebolag
BOX 1306
Uppsala
751 43 Sverige
Telefon: 08 - 551 10 933
E-post: info@kundfinans.se

Om Kundfinans

Kundfinans är en del av GF Money Consumer Finance och erbjuder ett flexibelt kreditkonto där kunder kan beviljas en kredit på upp till 30 000 kronor.

Deras kredit fungerar precis som ett kreditkort där du endast betalar ränta och uttagsavgift för den del av krediten som är använd. Som förval betalas krediten av med lägsta belopp varje månad via autogiro som är 10 % av den totala skulden eller 300 kronor, vilket som är högst.

Du kan även välja att betala av skulden när som helst eller amortera extra när kunden så väl önskar. Allt hanteras smidigt via mina sidor.

Kundfinans har erbjudit krediter på den svenska marknaden sedan 2006 och är ett av de etablerade märkena i segmentet med flexibla konsumentkrediter.

Kundfinanss betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)

Kundfinans är en del av GF Money Consumer Finance och erbjuder ett flexibelt kreditkonto där kunder kan beviljas en kredit på upp till 30 000 kronor.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos Kundfinans?

Mellan 18 till 72 år. Folkbokförd i Sverige i minst fem år. Inga betalningsanmärkningar eller ärenden hos kronofogden. Stadig månadsinkomst och en deklarerad inkomst de senaste två åren. Inga obetalda krediter hos någon av GF Money Consumer Finance varumärken. Vanliga avslag så som ej skyddad identitet, saknad av adress, skuldsanering, förvaltarskap osv.

Hur mycket pengar kan jag låna hos Kundfinans?

Kundfinans erbjuder lån från 1 000 kr upp till 30 000 kr.

Tar Kundfinans kreditupplysning via UC?

Nej, Kundfinans gör kreditupplysning genom Creditsafe. De erbjuder sms lån utan UC.

Kan jag låna hos Kundfinans trots betalningsanmärkning?

Nej, du kan inte låna hos Kundfinans trots betalningsanmärkningar.

Kan jag återbetala Kundfinanss sms lån i förskott?

Ja, du kan återbetala hela eller delar av lånet i förskott utan extra kostnad.

När och hur snabbt betalar Kundfinans ut pengarna?

Om du har ett konto hos Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB eller Swedbank har du pengarna på kontot strax efter du har blivit beviljad. Om du har någon annan bank tar det ungefär en bankdag. Under vår sida om driftstatus hittar du vilka banker vi för nävarande stödjer direktutbetalning till.

Kostar det något att ansöka om Kundfinanss sms lån?

Nej, men tecknar du ett lån debiterar dem en uppläggningsavgift om 320 kr.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om Kundfinans tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån Kundfinanss SEKKI.

Typ av kredit

Revolverande kontokredit.

Det sammanlagda kreditbeloppet

5 000 kr – 30 000 kr

Villkoren för kreditutnyttjandet

Krediten kan fritt utnyttjas helt eller delvist inom kreditutrymmet och är tillgänglig omgående efter godkänt beslut. Nyttjandet kan begränsas, om så är fallet meddelas det tillsammans med orsaken.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Kredittagaren kan valfritt återbetala önskat månadsbelopp, dock inte lägre än 350 kronor eller 6 % av total skuld.

Kreditbelopp: Exempel på lägsta belopp att betala vid visst utnyttjat kreditbelopp:

5 000 kr 350 kr

10 000 kr 600 kr

20 000 kr 1 200 kr

30 000 kr 1 800 kr

Vid kreditsaldo under 350 kr, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor. Uppläggningsavgift återbetalas i första aviseringen. Uttagsavgifter återbetalas i sin helhet på nästkommande avisering. Aviavgifter återbetalas i samband med avisering. Återbetalning och delbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på förfallodagen som framgår av månadsavierna. Avräkningar sker enligt följande ordning; eventuella avgifter, räntor och amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som du ska betala

Det lägsta belopp som ska betalas framgår av månadsavin/fakturan. Exempel vid delbetalning med avbetalning om minsta belopp att betala i elva månader och resterande skuld slutbetalas i slutet av tolfte månaden. Totalt tolv månaders betalningsplan.a:

Belopp är rundat uppåt.

Kreditbelopp: Totalkostnad Månadskostnad

5 000 kr 7 328 kr 630 kr (Månad 1-11 ca 350 kr/mån)

10 000 kr 14 230 kr 1 195 kr (Månad 1-11 ca 570 kr/mån)

15 000 kr 20 996 kr 1 750 kr (Månad 1-11 ca 835 kr/mån)

20 000 kr 27 674 kr 2 305 kr (Månad 1-11 ca 1 105 kr/mån)

25 000 kr 34 352 kr 2 865 kr (Månad 1-11 ca 1 370 kr/mån)

30 000 kr 41 030 kr 3 420 kr (Månad 1-11 ca 1 640 kr/mån)

Uppläggningsavgift om 320 kr och uttagsavgift om 49 kr betalas i samband med den första aviseringen utöver månadskostnaden. Aviavgift om 35 kr debiteras vid varje avisering.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Aktuell räntesats f n 3,275 % per månad (årlig ränta 39,3 %)

Villkor för krediträntan:

Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Effektiv ränta

Under förutsättning att samtliga lånebelopp betalas med minsta belopp att betala i elva månader och resterande skuld slutbetalas i slutet av tolfte månaden. Totalt tolv månaders betalningsplan.

Kreditbelopp: Effektiv ränta:

5 000 kr 77,75 %

10 000 kr 61,55 %

15 000 kr 56,73 %

20 000 kr 54,33 %

25 000 kr 52,90 %

30 000 kr 51,95 %

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Uppläggningsavgift f n 320 kr

Uttagsavgift f n 49 kr

Avavgift f n 35 kr

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post, brev, Mina sidor, SMS eller via hemsidan.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet, från förfallodagen till dess fulla betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till 40 % i tillägg till referensräntan enligt 9 § i räntelagen (1975:635) per år. För påminnelse vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr. Överlämnas kravet till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag samt avgifter till Kronofogden.

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att återbetala hela eller delar av krediten i förtid utan extra kostnader utöver upplupen ränta för utnyttjad kredit.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.