1. SMS lån & Snabblån
  2. loanstep

loanstep » SMS lån utan UC

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
loansteps logga
loansteps logga

Upp till 25 000 kr i sms lån med betalningsanmärkning. loanstep erbjuder ett smslån utan UC med 1 till 5 månader löptid och nominell ränta om 38,4%.

Representativt exempel: 1051 % effektiv ränta för ett lån på 5 500 kr med 38,4 % bunden kreditränta betalar du i snitt 1 792 kr/månad under 5 månader (totalt belopp är 9 339 kr) med 3 000 kr förmedlingsavgifter och 60 kr aviavgift

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)
Minsta lånebelopp3 000 kr
Högsta lånebelopp25 000 kr
Nominell ränta38,4 %
Effektiv ränta1051 %
Löptid1 till 5 månader
Uppläggning400 kr
Faktura60 kr
Övriga avgifter
UCIngen UC
BetalanmärkningPrövas
DirektbetalningErbjuds inte
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypAnnuitetslån

Vem kan ansöka?

Du som är 18 år med betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån utan uc.

  • Lägst ålder: 18 år
  • Inkomst: Individuell bedömning
  • Betalningsanmärkningar: Prövas, max 1 st som är äldre än 12 månader

Kontaktuppgifter

Savelend Sweden AB
Kammakargatan 7
Stockholm
111 40 Sverige
Telefon: 02 62 22 28 38
E-post: info@loanstep.se

Guider med loanstep

Högkostnadskredit » Räntetak och kostnadstak

2020-06-28 av Patrik Andreasson

Högkostnadskredit är ett lån med en effektiv ränta på minst 30 %. Normalt återfinns högkostnadskrediter som sms lån och snabblån. Räntetak och kostnadstak ska minska skuldfällor och överskuldsättning.

Lån utan UC » Den kompletta guiden

2019-09-13 av Patrik Andreasson

Den kompletta guiden om lån utan UC och att låna pengar utan UC. Lär dig allt om uc, kreditupplysning, betalningsanmärkningar och hur du tecknar ett smslån utan UC.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation SEKKI

2019-09-11 av Patrik Andreasson

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) är en standard inom EU som kreditgivare måste delge för SMS lån. Lär dig att använda detta verktyg.

Om loanstep

loansteps två olika lånebelopp gör det enkelt att räkna ut den totala kostnaden. De använder sig ytterligare av annuitetsbetalningar vilket medför att man återbetalar samma belopp varje månad.

loansteps betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)

En inkluderande approach genom att pröva betalningsanmärkningar (max 1 st som är äldre än 12 månader) och att bedöma utan UC. Deras sms lån är annuitetslån, man återbetalar samma belopp varje månad.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos loanstep?

Du som är minst 18 år gammal och har maximalt 1 betalningsanmärkning som är äldre än 12 månader kan normalt låna pengar hos loanstep. Du behöver normalt ha en ordnad ekonomi, men din betalningsförmåga bedöms individuellt.

Hur mycket pengar kan jag låna hos loanstep?

Du kan låna 3 000 kr till 25 000 kr hos loanstep.

Tar loanstep kreditupplysning via UC?

Nej, loanstep använder sig av Bisnode för lån upp till 25 000 kr.

Kan jag låna hos loanstep trots betalningsanmärkning?

Ja, loanstep prövar din betalningsförmåga trots betalningsanmärkningar. Men du får maximalt ha 1 betalningsanmärkning och den här behöver vara äldre än 12 månader.

Kan jag återbetala loansteps sms lån i förskott?

Ja, du kan återbetala hela eller delar av lånet i förskott. Återbetalas hela lånet så att loanstep har pengarna inom 14 dagar blir lånet helt kostnadsfritt.

När och hur snabbt betalar loanstep ut pengarna?

loanstep har inte någon bank som angiven direkt utbetalning till. Om du ansöker om ett lån hos loanstep på en helgfri vardag innan 12:00 får du normalt pengarna innan klockan 17:00 samma dag.

Om pengarna inte är tillhanda samma dag, finns pengarna på det angivna kontot nästkommande bankdag.

Kostar det något att ansöka om loansteps sms lån?

Ja, loanstep tar ut en uppläggningsavgift beroende på vilket lånebelopp man ansöker och blir beviljad. För lån om 3 000 kr är uppläggningsavgiften 300 kr, medan det något större smslånet på 5 000 kr har en uppläggningsavgift om 500 kr.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om loanstep tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån loansteps SEKKI.

Typ av kredit

Annuitetslån utan säkerhet

loanstep erbjuder ett annuitetslån utan säkerhet, som medför att man får det beviljade beloppet utbetald så snart som möjligt och att hela lånebeloppet utnyttjas.

Detta medför att man inte får samma flexibilitet som kontokrediter eller liknande.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Högsta kreditgräns är 25 450 kr.

En kund kan ha en lägre kreditgräns då denna fastställs på grundval av kreditförmedlarens bedömning.

Det belopp som man kan låna hos loanstep är 3 000 kr, 5 000 kr, 15 000 kr eller 25 000 kr.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Godkänd kreditansökan. Krediten betalas ut av Savelend Sweden AB till kredittagarens bankkonto.

När ens ansökan har blivit godkänd och man har tecknat ett kreditavtal om ett sms lån betalar loanstep ut pengarna till kundens bankkonto.

Kreditavtalets löptid

5 månader.

Det som framgår gällande löptiden för ett lån hos loanstep är att löptiden är 5 månader.

5 månaders löptid innebär att oavsett om man lånar 3 000 kr eller 5 000 kr kommer man behöva ha återbetalat hela beloppet (plus ränta och avgifter) inom 5 månader.

Genom att också ta hänsyn till det faktum att man har möjlighet att helt eller delvis återbetala lånet i förtid specificeras deras löptid till 1 till 5 månader.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Återbetalning av ett sms lån hos loanstep genomförs via annuitetsåterbetalningar.

Annuitet innebär att man återbetalar samma belopp varje månad. Det vill säga, beloppet man återbetalar blir inte lägre och lägre ju mer man har återbetalat. Utan beloppet man amorterar är densamma varje period.

Kreditavtalet återbetalas månadsvisa i annuiteter.

Är inbetalt belopp mindre än föreskriven annuitet ska fördelningen ske i följande ordning:

1) kostnaderna för att driva in utestående belopp,

2) förmedlingsavgifter

3) eventuell dröjsmålsränta,

4) låneräntan,

5) lånets kapitalbelopp.

Om man återbetalar ett lägre belopp än det man behöver återbetala räknas det beloppet som kreditgivaren har fått tillhanda av mot först kostnader för att de ska får resterande belopp tillhanda, sekundärt till förmedlingavgifter, därefter till eventuell dröjsmålsränta, därefter till krediträntan och sist amortering på lånat kapital.

Det totala belopp som du ska betala

Det totala beloppet att betala är 5 496 eller 8 961.

Återbetalas lånet tidigare är beloppet mindre.

Vid ett sms lån om 3 000 kr hos loanstep kommer det totala beloppet som man behöver återbetala till kreditgivaren att uppgå till 5 496 kr.

Detta förutsätter att man återbetalar varje månadsfaktura enligt specifikationen och att man varje återbetalar mindre eller mer.

Återbetalningstiden för de givna exempel är 5 månader.

Om man tecknar ett kreditavtal om ett sms lån på 5 000 kr hos loanstep kommer det totala beloppet man behöver återbetala att vara 8 961 kr.

Förutsättningarna är likt exemplet ovan, att man återbetalar enligt den annuitet som är specificerad på varje månadsspecifikation.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Krediträntan hos loanstep uppgår till 38,4 % oavsett vilket lånebelopp man vill teckna.

Effektiv ränta

1 177 % eller 1 051 %

Den effektiva räntan däremot skiljer sig mellan de två olika lånebelopp man kan välja mellan hos loanstep.

För ett lånebelopp om 3 000 kr uppgår den effektiva räntan till 1 177 %. Det framgår tyvärr inte vad den effektiva räntan är beräknad på.

Men rimligtvis skulle vi kunna anta att den är beräknad på att man återbetalar ett sms lån i tid, och att man återbetalar den på så lång tid som möjligt.

Den effektiva räntan för loansteps smslån om 5 000 kr uppgår till 1 051 %.

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Förmedlingsavgift: 300 eller 500 kr vid​ ​utbetalning samt​ ​300 eller 500​ ​kr per avbetalning.

De andra kostnader som tillkommer utöver ränta är enligt loansteps SEKKI-blankett förmedlingsavgift och aviavgift.

Förmedlingsavgiftens storlek varierar mellan vilket lånebelopp man väljer att teckna.

Det framgår inte tydligt, men av resterande information i SEKKI-blanketten kan man tyda att förmedlingsavgiften är lägre för smslånet om 3 000 kr och högre för smslånet om 5 000 kr.

Om man tar ett lån om 3 000 kr hos loanstep kommer det därför att tillkomma en förmedlingsavgift (uppläggningsavgift) om 300 kr när de utbetalar lånet.

Därefter kommer det också att tillkomma 300 kr på varje månadsvisa avbetalning av lånet.

Om man däremot ansöker och blir beviljad ett lånebelopp om 5 000 kr tillkommer det en uppläggningsavgift om 500 kr och därefter vid varje månadsvisa annuitetsbetalning (amortering) av lånet också 500 kr.

Aviavgift: 60 kr per avbetalning

Oavsett vilket lånebelopp man har hos loanstep tillkommer en fakturaavgift om 60 kr per månadsvis annuitetsavbetalning.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Kreditförmedlare eller kreditgivare kan inte ändra krediträntan för ingångna kreditavtal. Vissa Kostnader kan ändras av kreditförmedlare med omedelbart ikraftträdande

Många kreditgivare har att de kan av kreditpolitiska skäl kan ändra krediträntan om de meddelar detta till låntagaren.

Hos loanstep kan man känna sig trygg med den ränta som gällde när man tecknade ett kreditavtal om ett sms lån.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Förseningsavgift (150 kr), påminnelseavgifter (60 kr), inkassoavgifter och dröjsmålsränta samt övriga avgifter, kostnader och räntor kan påföras försenade betalningar.

De kostnader som kan tillkomma om man betalar försent eller för lite pengar är förseningsavgift om 150 kr, påminnelseavgift om 60 kr, inkassoavgift, dröjsmålsränta och övriga avgifter.

Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Förtidsåterbetalning

Hos loanstep har man rätt att återbetala hela eller delar av krediten i förtid.

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Detta kan man göra när som helst.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.