1. SMS lån & Snabblån
  2. Nanoflex

Nanoflex » SMS lån utan UC

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Nanoflexs logga
Nanoflexs logga

Upp till 25 000 kr i sms lån nominell ränta om 39%. Nanoflex erbjuder ett smslån utan UC med 3 till 9 månader löptid.

Representativt exempel: 181,9 % effektiv ränta för ett lån på 5 000 kr med 39 % kreditränta betalar du i snitt 1 976 kr/månad under 3 månader (totalt belopp är 5 928 kr) med startavgift 395 kr och aviavgift 180 kr

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaStjärna (5/5)
Minsta lånebelopp2 000 kr
Högsta lånebelopp25 000 kr
Nominell ränta39 %
Effektiv ränta181,9 %
Löptid3 till 9 månader
Uppläggning395 kr
Faktura60 kr
Övriga avgifterAviavgift 60 kr
UCIngen UC
BetalanmärkningNekas
DirektbetalningErbjuds inte
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypAnnuitetslån

Vem kan ansöka?

Du som är 20 år helt utan betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån utan uc.

  • Lägst ålder: 20 år
  • Inkomst: Deklarerad inkomst om minst 50 000 kr
  • Betalningsanmärkningar: Nekas
  • Övrigt: För att ansöka behöver du vara mellan 20 år och 70 år och inte ha någon betalningsanmärkning.

Kontaktuppgifter

Na No Invest & Finans AB
Box 988
Stockholm
114 79 Sverige
Telefon: 08-400 211 23
E-post: info@nanoflex.se

Nanoflexs betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaStjärna (5/5)

Nanoflexs annuitetslån medför att varje månadsbetalning blir lika mycket. Det är därför enkelt att veta vad lånet kostar varje månad.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos Nanoflex?

Du som är minst 20 år, men högst 70 år gammal och är utan någon betalningsanmärkning. Du behöver ha en deklarerad inkomst om åtminstone 50 000 kr

Hur mycket pengar kan jag låna hos Nanoflex?

Du kan låna mellan 2 000 kr och 25 000 kr hos Nanoflex.

Tar Nanoflex kreditupplysning via UC?

Nej, Nanoflex tar inte kreditupplysning genom UC. De erbjuder krediter utan UC.

Kan jag låna hos Nanoflex trots betalningsanmärkning?

Nej, du kan inte låna pengar hos Nanoflex om du har någon betalningsanmärkning.

Kan jag återbetala Nanoflexs sms lån i förskott?

Ja, du kan återbetala hela lånet i förskott.

När och hur snabbt betalar Nanoflex ut pengarna?

Om du blir beviljad ett lån innan klockan 10 en vardag betalar Nanoflex ut beloppet samma dag.

Kostar det något att ansöka om Nanoflexs sms lån?

Ja, Nanoflex har en uppläggningsavgift om 395 kr.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om Nanoflex tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån Nanoflexs SEKKI.

Typ av kredit

Nanoflex erbjuder ett annuitetslån utan säkerhet med fast ränta. Lånen är så kallade högkostnadskrediter enligt konsumentkreditlagen.

Det sammanlagda kreditbeloppet

2 000 kr - 25 000 kr

Det lägsta beloppet man kan ansöka om och få beviljat samt utbetalt hos Nanoflex är 2 000 kr och det högsta är 25 000 kr. Hur lång löptid lånet får beror både på vilket belopp man lånar och vilken löptid man väljer.

På de lån som är av lägre belopp kan man välja en kortare löptid med som lägst 90 dagar. Medan om man vill låna högre belopp blir det en längre löptid upp till 9 månader.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Kreditbeloppet utbetalas till av Kredittagaren angivet bankkonto i svensk bank. Grundförutsättningar för att beviljas kredit är att Kredittagaren är minst 20 år och 70 år eller yngre, innehar svenskt personnummer och genomgår sedvanlig kreditprövning. Kredittagaren får ej ha skyddad identitet.

De villkor Nanoflex anger i deras SEKKI-blankett är relativt tydliga. Genom villkoren framför de vad det finns för krav på en eventuell kredittagare för att de ska kunna erhålla en kredit.

Kraven är att kredittagaren är minst 20 år och maximalt 70 år. Denna måste ha ett svenskt personnummer och måste genomgå en sedvanlig kreditprövning. För att kunna erhålla en kredit hos Nanoflex får man inte ha skyddad identitet.

Kreditavtalets löptid

Mellan 3 och 9 månader.

Löptiden för en kredit hos Nanoflex kan variera från 3 månader upp till och med 9 månader. Det framgår inte från SEKKI-blanketten vilka kreditbelopp som kan ha vilka löptider. Tittar vi dock på deras webbplats kan vi tyda formuläret enligt följande.

Kreditbelopp om 2 000 kr kan enbart ha 3 månaders löptid. Tar man ett sms lån om 3 000 kr kan man ha 3 eller 4 månaders återbetalningstid. Ansöker man om 4 000 kr eller 5 000 kr hos Nanoflex är det 3, 4 eller 6 månaders återbetalningstid som gäller. Fortsätter vi öka kreditbeloppet ser vi att den lägsta löptiden försvinner och att vi i slutändan enbart har möjlighet att återbetala ett lån om 25 000 kr på 9 månader.

Generellt skulle vi kunna säga att löptiden på de sms lån som Nanoflex erbjuder ökar ju högre kreditbelopp det avser.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Nanoflexs SEKKI-blankett påvisar två olika representativa exempel för de sms lån eller snabblån som de erbjuder.

Representativt exempel kredit (högkostnadskredit):

- Belopp: 5 000 kr

- Låneperiod: 3 månader

- Antal delbetalningar: 3

- Förfallotidpunkt: 28:de varje månad

- Månatlig betalning: 1 976 kr

De de högkostnadskrediter som avser 5 000 kr ska enligt Nanoflex som ett representativt exempel återbetalas på den lägsta möjliga löptiden 3 månader. Detta medför att man återbetalar den totala skulden genom 3 delbetalningar med en månatlig betalning om 1 976 kr. Detta innebär, men framgår inte i deras SEKKI, att den totala kreditkostnaden uppgår till 5 928 kr.

Representativt exempel kredit (högkostnadskredit):

- Belopp: 15 000 kr

- Låneperiod: 6 månader

- Antal delbetalningar: 3

- Månatlig betalning: 2 925 kr

Tar man däremot ett snabblån hos Nanoflex anser de att normalbeloppet om 15 000 kr återbetalas på 6 månader. Detta innebär enligt deras SEKKI-blankett totalt 3 delbetalningar. Det måste vara fel, det bör vara 6 månader. Om vi antar att detta är ett skrivfel och att det sker 6 stycken återbetalningar enligt exemplet ovan får vi en total kreditkostnad om 17 550 kr för ett sms lån om 15 000 kr.

Samtliga lån är så kallade annuitetslån. För annuitetslån minskar den del av den månatliga betalningen som utgör ränta månad för månad, för månad – beloppet att betala varje månad är dock alltid samma.

Nanoflex har rätt att vid mottagen betalning avräkna vid betalningstillfället förfallen kostnad för amorteringsplan, aviseringar, uppläggningsavgift, påminnelseavgift, inkassokostnad, avtalad ränta, dröjsmålsränta och övriga kostnader innan avräkning sker på kreditbeloppet.

Det totala belopp som du ska betala

Fortsätter vi i Nanoflexs SEKKI-blankett gällande deras sms lån eller också benämnt som snabblån (högkostnadskrediter) får vi fram de totala belopp som vi redan räknat fram ovan.

Representativt exempel på sammanlagt belopp för kredit (högkostnadskredit) i 3 månader: 5 928 kr

Kreditbelopp om 5 000 kr i 3 månader med årlig fast ränta f.n. 39 procent, uppläggningsavgift 395 kr och aviavgift per avisering om 60 kr ger ovan angivet sammanlagt belopp att återbetala.

Representativt exempel på sammanlagt belopp för kredit (högkostnadskredit) i 6 månader: 17 550 kr

Kreditbelopp om 15 000 kr i 6 månader med årlig fast ränta f.n. 39 procent, uppläggningsavgift 395 kr och aviavgift per avisering om 60 kr ger ovan angivet sammanlagt belopp att återbetala.

På grund av att Nanoflex erbjuder annuitetslån återbetalar man densamma vid varje återbetalningstillfälle och det kan därför anses vara enklare att hålla koll på kreditens kostnader.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Krediträntan är f.n. 39 %.

Krediträntan som Nanoflex erbjuder till samtliga av sina kunder är för närvarande 39 %. Den nya lagen om högkostnadskrediter förbjuder krediträntor om 40 procentenheter utöver referensräntan. Nanoflex erbjuder för närvarande krediter till 39,5 % utöver referensräntan som i skrivande stund ligger på -0,5 %.

Effektiv ränta

Representativt exempel på den effektiva räntan för kredit (högkostnadskredit) i 3 månader: 181,9 procent

Kreditbelopp om 5 000 kr i 3 månader med sammanlagt belopp att återbetala om

5 928 kr ger ovan angivna effektiva ränta.

Representativt exempel på den effektiva räntan för kredit (högkostnadskredit) i 6 månader: 73,1 procent

Kreditbelopp om 15 000 kr i 6 månader med sammanlagt belopp att återbetala om 17 550 kr ger ovan angivna effektiva ränta.

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

En uppläggningsavgift om 395 kr.

En bokförings- och aviseringsavgift med 60 kr per avi.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Framgår ej enkligt Nanoflex's SEKKI-blankett.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av lånet i tid i enlighet med aktuellt konsumentkreditavtal mellan Nanoflex och Kredittagaren, har Nanoflex rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har skett eller till dess högkostnadstaket nås. Nanoflex har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr. Dröjsmålsräntan utgår per år med 36,5 procent med ett tillägg av den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635).

Vid utebliven betalning har Nanoflex rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Kredittagaren. Nanoflex kan även komma ha rätt att säga upp konsumentkreditavtalet i förtid.

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med den dag kreditavtalet ingås. I det fall kreditavtalet ångras ska kredittagaren meddela Nanoflex detta innan återbetalning sker.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela lånet i förtid. I det fall hela lånet betalas i förtid ska kredittagaren meddela Nanoflex detta innan återbetalning sker.

Vid Kredittagarens åberopande av ångerrätten är Kredittagaren skyldig att även återbetala upplupen ränta för lånet för tiden fram till återbetalningsdagen.

Vid Kredittagarens förtidsåterbetalning är Kredittagaren skyldig att även återbetala upplupen ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till återbetalningsdagen.

Nanoflex har rätt att vid förtidsåterbetalning ta ut ränteskillnadsersättning motsvarande en (1) procent av det förtidsbetalade beloppet eller, om det vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än ett år kvar av kreditavtalets löptid, en halv (0,5) procent av det förtidsbetalade beloppet.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.