1. SMS lån & Snabblån
  2. Pluskan

Pluskan » SMS lån utan UC

Pluskans logga
Pluskans logga

Upp till 30 000 kr i sms lån nominell ränta om 24%. Pluskan erbjuder ett smslån utan UC med en flexibel löptid.

Representativt exempel: 26,82 % effektiv ränta för ett lån på 15 000 kr med 24 % kreditränta och utan avgifter betalar du i snitt 531 kr/månad under 40 månader (totalt belopp är 21 231 kr)

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)
Minsta lånebelopp5 000 kr
Högsta lånebelopp30 000 kr
Nominell ränta24 %
Effektiv ränta26,82 %
LöptidFlexibel
Uppläggningnull kr
Faktura0 kr
Övriga avgifter
UCIngen UC
BetalanmärkningNekas
DirektbetalningErbjuds inte
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypKontokredit

Vem kan ansöka?

Du som är 20 år helt utan betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån utan uc.

  • Lägst ålder: 20 år
  • Inkomst: Individuell bedömning
  • Betalningsanmärkningar: Nekas
  • Övrigt: Folkbokförd i Sverige, fyller minst 20 år under kalenderåret och max 65 år, inga betalningsanmärkningar eller något skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Kontaktuppgifter

Untie Credits AB
Box 396
Skövde
541 28 Sverige
Telefon: 08 14 55 59
E-post: info@pluskan.se

Om Pluskan

Pluskan erbjuder den något modernare formen av ett sms lån, nämligen en revolverande kontokredit. De prövar inte betalningsanmärkningar men erbjuder en flexibilitet genom att man själv får välja när och hur mycket pengar man vill låna efter det att man har fått ett kreditutrymme beviljat.

Med Pluskan behöver du bara göra en ansökan. Du lånar sedan efter behov, betalar tillbaka allt eftersom och tar ut pengarna igen när det passar.

Så länge du har pengar i din "pluska" kan du ta ut dem när du vill.

Allt du betalar tillbaka kan du låna igen – utan att behöva ansöka om ett nytt lån. Ett Pluskankonto fungerar alltså ungefär som ett kreditkort, fast utan kortet.

Pluskans betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)

Pluskan erbjuder ett flexibelt sms lån genom kontokredit och individuell bedömning av betalningsförmåga utan uc. Räntan är relativt låg och det tillkommer inga avgifter om man sköter betalningarna.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos Pluskan?

Grundkraven för att ha ett konto hos Pluskan är att du

  • är skriven i Sverige,
  • fyller minst 20 senast året då du ansöker om kredit,
  • fyller max 65 året då du ansöker om kredit och
  • att du inte redan har ett lån hos dem

Du får heller inte ha betalningsanmärkning eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Hur mycket pengar kan jag låna hos Pluskan?

Pluskan erbjuder en kontokredit. Du kan bli beviljad ett kreditutrymme om 5 000 - 30 000 kr och kan därefter låna inom de ramarna.

Tar Pluskan kreditupplysning via UC?

Nej, Pluskan använder sig inte av UC. De erbjuder ett smslån helt utan UC.

Kan jag låna hos Pluskan trots betalningsanmärkning?

Nej, om du har betalningsanmärkningar kan du inte låna pengar hos Pluskan.

Kan jag återbetala Pluskans sms lån i förskott?

Ja, du kan återbetala hela eller delar av ett utnyttjat kreditbelopp till Pluskan utan extra kostnader.

När och hur snabbt betalar Pluskan ut pengarna?

Pengarna betalas ut så fort din ansökan godkänts och finns på ditt bankkontot inom två bankdagar.

Kostar det något att ansöka om Pluskans sms lån?

Nej, det kostar inte något att ansöka om Pluskans sms lån.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om Pluskan tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån Pluskans SEKKI.

Typ av kredit

Revolverande kontokredit

Det sammanlagda kreditbeloppet

Det sammanlagda kreditbeloppet Kreditbeloppet kan variera mellan 5000 kr och 30 000 kr. Kredittagarens kreditutrymme fastställs vid den kreditprövning som genomförs vid ansökan om kredit.

När man ansöker om ett sms lån hos Pluskan kan man ansöka om ett kreditutrymmet om någonstans mellan 5 000 kr och 30 000 kr.

Vid ansökan man kreditgivaren dock välja att enbart bevilja ett lägre belopp. Detta fastställs när de genomför en kreditprövning.

Hur mycket av det eventuellt beviljade kreditutrymmet som man väljer att utnyttja och få utbetalt kan man dock välja själv inom de ramar som det tecknade kreditavtalet tillåter.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Hela kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto inom två bankdagar. Krediten är då nyttjad. Den del som återbetalas kan återigen nyttjas genom att kredittagaren begär så.

Den del av det kreditutrymme som man väljer att använda eller utnyttja kallar Pluskan i deras SEKKI-blankett som kreditbeloppet. Därför kan man tyda att det smslån eller de pengarna man vill få utbetalt till sitt bankkonto bör vara en tillhanda inom tre bankdagar.

Genom att de inte explicit påvisar vilka banker de gör direktbetalningar till kan man anta att de inte gör det till någon specifik bank, utan att det bör ta de normala bankdagarna när de väl har genomfört utbetalningen.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare.

På grund av att det kreditavtal som deras SEKKI-blankett avser handlar om en revolverande kontokredit har kreditavtalets löptid en annan innebörd än den tid som man behöver återbetala utnyttjat kreditbelopp på.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Avbetalning ska ske månadsvis genom autogiro i enlighet med vad som överenskommits i kreditavtalet. Det belopp som ska betalas månadsvis styrs av kreditbelopp samt ränta och utgör minst 5 % av utestående kreditbelopp, dock lägst 500 kr.

Återbetalning av de pengar och kreditbelopp som man väljer att utnyttja ur det beviljade kreditutrymmet hos Pluskan ska ske varje månad.

Avbetalningarna sker genom autogiro enligt vad kreditgivaren och kredittagaren kom överens om när de ingick ett avtal med varandra.

Det lägsta beloppet som ska återbetalas varje månad uppgår till lägst 500 kr, men kan variera beroende på hur mycket skuld man har till Pluskan. Det lägsta beloppet är därför angivet som 5 % av kreditbelopp och ränta, men minst 500 kr.

Pluskan anger i deras SEKKI-blankett olika exempel på vad den lägsta återbetalningen varje månad kan bli enligt följande.

Exempel:

5000 kr i utestående kreditbelopp ger 500 kr som lägsta återbetalning / månad

10000 kr i utestående kreditbelopp ger 500 kr som lägsta återbetalning / månad

15000 kr i utestående kreditbelopp ger 750 kr som lägsta återbetalning / månad

20000 kr i utestående kreditbelopp ger 1000 kr som lägsta återbetalning / månad

25000 kr i utestående kreditbelopp ger 1250 kr som lägsta återbetalning / månad

30000 kr i utestående kreditbelopp ger 1500 kr som lägsta återbetalning / månad

Observera att lägsta återbetalning/månad kan variera beroende på om utestående kreditbelopp minskar eller ökar. Om Kredittagaren önskar går det alltid att betala ett större belopp än lägsta återbetalning genom att göra en extra insättning.

Det lägsta beloppet man som kund hos Pluskan behöver återbetala på en utnyttjad kredit kan variera beroende på om man utnyttjar mer eller mindre av det beviljade kreditutrymmet.

Genom att man har rätt att återbetala mer än det lägsta beloppet kan man undvika att de debiterar ytterligare ränta och avgifter.

Avräkning sker i ordningen avgifter, ränta och kapital.

Vid en inbetalning, oavsett om det är det lägsta månadsbeloppet eller om det är en extra insättning, räknas de inbetalda pengarna av mot först avgifter, därefter ränta och sist den utestående skulden (kapitalet).

Om man betalar in för lite pengar kan därför inte det utnyttjade kreditbeloppet minska något eftersom att det inbetalda beloppet räknas av mot avgifter och ränta före kapitalet.

Det totala belopp som du ska betala

Det kreditbelopp som lånats plus ränta och eventuella kostnader. Det totala beloppet är beroende av hur kreditutrymmet nyttjas då den återbetalade delen går att nyttja igen samt om återbetalning sker genom minimibelopp eller större insättningar.

Normalt anger kreditgivare exempel på vad det är man kan behöva återbetala till dem med ett representativt exempel under den här punkten.

Pluskan anger dock inte ett representativt exempel utan tydliggör att det totala belopp man behöver betala tillbaka till dem beror på hur man utnyttjar det beviljade kreditutrymmet.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Fast årsränta uppgår till 24 %. Ränta kapitaliseras månadsvis.

Den årliga nominella krediträntan uppgår till 24 %, men kapitaliseras månadsvis. Det här innebär att räntan debiteras varje månad och inte enbart årligen.

Genom att krediträntan "kapitaliseras månadsvis" är det enklare att följa hur mycket ränta man totalt har blivit debiterad och det möjliggör också att man återbetalar räntan tidigare än årligen.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan anges som ett eller flera representativa exempel för att man enklare ska kunna förstå vad den faktiska kostnaden kan komma att bli sett i procent.

Effektiv ränta (exempel) Beräkningen för effektiv ränta är baserad på ett år och omfattar kreditens ränta och avgifter.

Effektiv ränta uppgår till 26,82 % för alla krediter.

Den effektiva räntan beräknas enligt Pluskans SEKKI-blankett (för deras smslån) uppgå till 26,82 %.

Exempel:

Vid ansökan om kredit om 10 000 kr där återbetalning sker med minimibeloppet (5 % eller 500 kr). Återbetalning sker under 26 månader. Total summa att återbetala 12 892 kr.

Genomsnittlig återbetalning blir 496 kr/mån. Observera att månadsåterbetalningen varierar beroende på utestående kreditbelopp. Fast årsränta i exemplet är 24 %. Den effektiva räntan i exemplet är 26,82 %.

Pluskan framför hur mycket det kommer att kosta och hur mycket man behöver återbetala på en utnyttjad kredit om 10 000 kr där man återbetalar minimibeloppet vid varje månadsbetalning.

Genom att återbetala minsta möjliga belopp vid varje månadsbetalning kommer man att återbetala ett utnyttjat belopp om 10 000 kr på totalt 26 månader.

Det här medför att man totalt kommer att återbetala 12 892 kr till Pluskan. Beloppet inkluderar avgifter (ej påminnelseavgift och liknande), ränta och det utnyttjade kapitalet.

Den effektiva räntan beräknas i detta exempel uppgå till totalt 26,82 % och det genomsnittliga beloppet som man kommer att återbetala varje månad uppgår till 496 kr.

Exempel:

Vid ansökan om kredit om 20 000 kr där återbetalning sker med minimibeloppet (5 % eller 500 kr). Återbetalning sker under 48 månader. Total summa att återbetala 29 344 kr.

Genomsnittlig återbetalning blir 611 kr/mån. Observera att månadsåterbetalningen varierar beroende på utestående kreditbelopp. Fast årsränta i exemplet är 24 %. Den effektiva räntan i exemplet är 26,82 %.

Om vi däremot går igenom deras andra exempel, att man utnyttjar 20 000 kr av det kreditutrymme som man har blivit beviljad och tecknat.

Man återbetalar även här detta på så lång tid som möjligt genom att återbetala enbart minimibeloppet vid varje månadsbetalning. Detta medför att man återbetalar hela skulden på 48 månader.

Det totala beloppet som man beräknas återbetala till Pluskan för det utnyttjade sms lånet kan uppgå till 29 344 kr. Beloppet inkluderar likt ovan både avgifter, ränta och det utnyttjade lånet.

Det genomsnittliga beloppet man beräknas att återbetala varje månad uppgår till 611 kr och den effektiva räntan beräknas till 26,82 %.

Genom att ta ett sms lån om 20 000 kr hos Pluskan och återbetala detta på så lång tid som möjligt, kommer man totalt att betala 9 344 kr i avgifter och ränta.

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Ingen kostnad tillkommer för krediten utöver ränta, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats (se nedan för information om kostnader vid försenad betalning).

Pluskan tar inte ut några avgifter förutom den nominella krediträntan om 24 % om man sköter alla månadsvisa betalningar.

De har inte någon uppläggningsavgift, uttagsavgift och inte heller någon aviavgift (fakturaavgift).

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Pluskan framför inte villkoren för att ändra kostnaderna i deras SEKKI-blankett.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Även om Pluskan inte debiterar några avgifter som annars normalt tillkommer (uppläggningsavgift, aviavgift och uttagsavgift) kan de debitera avgifter utöver räntan om man betalar för lite eller försent.

Om återbetalning ej sker på den avtalade förfallodagen utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 36 % per år till dess att full betalning har skett. Kreditgivaren har rätt att ta ut förseningsavgift om 125 kr, påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse samt inkassoavgift om 180 kr per inkassoåtgärd. Utöver detta så kan kostnader för handläggning hos Kronofogden och vid domstol tillkomma vid utebliven betalning.

Från Pluskans sms låns SEKKI-blankett kan man tyda att följande avgifter kan tillkomma om återbetalning inte sker på förfallodagen eller är tillräcklig.

Avgifterna består av att de kan debitera dröjsmålsränta om 36 % per år till dess att full betalning är Pluskan tillhanda. De har rätt att ta ut en förseningsavgift om 125 kr, påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse och även inkassoavgift om 180 kr per inkassoåtgärd.

Ytterligare kan de debitera och hålla kunden (kredittagaren) ansvarig för att stå för kostnaden vid handläggning hos Kronofogdemyndigheten och för domstolskostnader.

Ångerrätt

Kredittagaren har 14 dagars ångerrätt avseende det ingångna kreditavtalet. I det fall kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda kreditavtalet ska detta meddelas Kreditgivaren inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska omgående, men senast inom 30 dagar, återbetala kreditbeloppet samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalning.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att återbetala krediten före den avtalade förfallodagen. Kreditgivaren har rätt till förfallna avgifter och kostnader samt upplupen ränta vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är Kreditgivaren tillhanda.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.