1. SMS lån & Snabblån
  2. SevenDay

SevenDay » SMS lån direkt utbetalning

SevenDays logga
SevenDays logga

Upp till 300 000 kr i sms lån nominell ränta om 5,95%. SevenDay erbjuder ett smslån direkt utbetalning till Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken.

Representativt exempel: 6,43 % effektiv ränta för ett lån på 125 000 kr med 5,95 % kreditränta och utan avgifter betalar du i snitt 1 236 kr/månad under 12 år (totalt belopp är 177 984 kr)

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaStjärna (5/5)
Minsta lånebelopp10 000 kr
Högsta lånebelopp300 000 kr
Nominell ränta5,95 %
Effektiv ränta6,43 %
Löptid1 till 12 år
Uppläggning495 kr
Faktura15 kr
Övriga avgifter
UCTar UC
BetalanmärkningNekas
DirektbetalningSwedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypAnnuitetslån

Vem kan ansöka?

Du som är 20 år helt utan betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån direkt utbetalning till 6 olika banker.

  • Lägst ålder: 20 år
  • Inkomst: Individuell bedömning
  • Betalningsanmärkningar: Nekas
  • Övrigt: Varit mantalsskriven i Sverige i 3 år ej har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten samt inga betalningsanmärkningar

Kontaktuppgifter

SevenDay Bank (Express Bank Sverige Filial)
Box 1171
Kista
164 26 Sverige
Telefon: 0770 – 17 77 70
E-post: kundcenter@sevenday.se

Om SevenDay

SevenDay Prisgaranti

SevenDay ger sina kunder prisgaranti på privatlån. Om du skulle beviljas ett bättre totalpris av någon annan långivare i Sverige, lovar dem att matcha deras erbjudande. SevenDay vill försäkra sig om att våra kunder erbjuds villkor av oss som tål att jämföras.

Insättningsgaranti

Som kund hos SevenDay Bank är ditt sparande skyddat av den danska statliga insättningsgarantin med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

SevenDays betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaStjärna (5/5)

Hos SevenDay kan du spara eller låna med trygghet och bra villkor.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

En del av informationen kan vara svår att tyda trots att vi försöker göra den så tydlig som möjligt. Här listar vi svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Kan jag låna pengar hos SevenDay?

Egen företagare kan ansöka om lån hos SevenDay.

När dem erhåller ansökan om privatlån gör dem en mycket noggrann bedömning av sökandes möjlighet att klara av lånet, d v s återbetalningsförmåga. Som underlag för denna bedömning används de uppgifter som lämnats i ansökan, och den information som fås från Upplysningscentralen (UC) när SevenDay tar en kreditupplysning. Exempel på bedömningskriterier är;

  • Inkomst och inkomstutveckling
  • Övriga lån och krediter
  • Förekomsten av betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogdemyndigheten

Om SevenDays samlade bedömning av en ansökan är att det sökta lånet skulle bli en för stor belastning på ekonomin, kan SevenDay inte bevilja något lån. Hör gärna av dig till deras Kundcenter om du har ytterligare frågor.

Hur mycket pengar kan jag låna hos SevenDay?

Från 10 000 kr upp till 300 000 kr.

Tar SevenDay kreditupplysning via UC?

Ja, SevenDay tar kreditupplysning genom UC AB.

Kan jag låna hos SevenDay trots betalningsanmärkning?

Nej, du som har betalningsanmärkningar kan inte låna pengar hos SevenDay Bank.

Kan jag återbetala SevenDays sms lån i förskott?

Ja, du kan återbetala hela eller delar av lånet i förskott.

När och hur snabbt betalar SevenDay ut pengarna?

Längre handläggningstider än normalt

SevenDay har begränsat bemanningen på vårt kontor för att minska spridningen av Corona viruset bland våra anställda och det innebär att dem har längre handläggningstider just nu.

Väntar du på att få ett lån utbetalt?

Det kan ta längre tid än normalt innan utbetalning av lånet kan ske. SevenDay ber dig ha överseende med detta och invänta ett SMS som du får av dem så snart ditt lån är utbetalt.

Kostar det något att ansöka om SevenDays sms lån?

SevenDay tar ut en uppläggningsavgift om 495 kr.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om SevenDay tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån SevenDays SEKKI.

Typ av kredit

Lån utan säkerhet, annuitetslån med rörlig ränta.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Lånebeloppet är beroende av kreditvärderingen. Det totala lånebelop- pet kan vara från 10 000 kr upp till maximalt 500 000 kr.

125 000 kr är ett representativt exempel på lånebelopp vid denna typ av kredit.

Villkoren för kreditutnyttjandet

För uttag av lånet krävs att låntagaren har undertecknat låneavtalet och att övriga eventuella villkor för uttag av lånet eller av en del av detta, har uppfyllts.

Långivaren har rätt att neka uttaget av lånet, eller del av det, om det föreligger en förfallogrund enligt villkoren för lånet, låntagaren har lämnat in ansökan om skuldsanering till domstol eller om låntagaren har fått en anteckning om betalningsanmärkning efter det att lånet beviljats.

Kreditavtalets löptid

Löptiden är minst 1 år och maximalt 12 år.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Lånebeloppet återbetalas genom fasta månatliga betalningar inklu- sive ränta och avgifter (annuitetslån). Den månatliga betalningen beräknas efter beviljat lånebelopp, individuellt fastställd räntesats och aktuella avgifter samt överenskommen återbetalningstid, upp till 12 år. Förskottsbetalningar reducerar storleken på kommande månadsbetalningar.

Långivaren har rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

Det totala belopp som du ska betala

Det totala beloppet beräknas på det beviljade kreditbeloppet, avbetalningsprofilen samt löptiden.

Beloppet är ett representativt exempel och är avhängigt av utnyttjad kredit, hur krediten är använd och om den är nedbetald.

Representativt exempel

Kreditbelopp 125 000 kr

Avbetalningsperiod 12 år

Ränta 5,95 %

Totalt kreditbelopp 125 00 kr

Effektiv ränta 6,43 %

Kreditkostnad 52 984 kr

Månadsbelopp 1 236 kr

Totalt belopp 177 984 kr

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Rörlig ränta 3,45% - 12,95% årlig ränta (nominell ränta).

Effektiv ränta

Räntan bestäms efter kreditprövning. Effektivräntan enligt lag vid 125 000 kr och 12 år är 5,14 % beräknad på exempelränta 4,95 % och max effektivränta är 14,60 %.

Återbetalningstid: 1 - 12 år

Den effektiva räntan omfattar ränta på lånet, uppläggningsavgift

och e-avi avgift 0 kr.

4,95% är den vanligaste förekommande räntan.

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Uppläggningsavgift: 495 kr

e-avi 0 kr, Autogiro med avi 15 kr, OCR-avi 45 kr.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Framgår inte.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Låntagaren kommer att debiteras:

• Påminnelseavgift: 60 kr

• Förseningsavgift: 195 kr

• Inkassoavgift: 180 kr

• Dröjsmålsränta: ordinarie ränta + 12 procentenheter för uteblivna betalningar

Ångerrätt

Låntagaren har ångerrätt och kan således avbeställa lånet inom fjorton (14) dagar från det att låneavtalet ingicks. Kontakta Sevenday Bank på ovan angivna kontaktuppgifter. Avbeställning ska ske genom att låntagaren lämnar eller sänder ett meddelande till långivaren. Om avbeställning sker ska låntagaren snarast och senast inom trettio (30) dagar från det att avbeställningen skedde betala tillbaka låne- beloppet. Låntagaren är skyldig att betala ränta på lånet från dagen då låntagaren fick tillgång till lånebeloppet till dess lånebeloppet har återbetalats. Uppläggningsavgift och andra avgifter för krediten, dock inte påminnelse-, förseningsavgift och dylika avgifter, återbetalas av långivaren inom 30 dagar.

Förtidsåterbetalning

Ja, låntagaren kan alltid återbetala lånet i förtid.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.