1. SMS lån & Snabblån
  2. Slantar

Slantar » SMS lån utan UC direkt utbetalning

Slantars logga
Slantars logga

Upp till 30 000 kr i sms lån med betalningsanmärkning. Slantar erbjuder ett smslån utan UC direkt utbetalning till Ej direkbetalning.

Representativt exempel: 28,07 % effektiv ränta för ett lån på 10 000 kr med 25 % kreditränta och 49 kr fakturaavi betalar du i snitt 398 kr/månad under 36 månader (totalt belopp är 14 328 kr)

Översikt

BetygStjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)
Minsta lånebelopp10 000 kr
Högsta lånebelopp30 000 kr
Nominell ränta25 %
Effektiv ränta28,07 %
Löptid1 till 5 år
Uppläggning0 kr
Faktura49 kr
Övriga avgifter
UCIngen UC
BetalanmärkningPrövas
DirektbetalningEj direkbetalning
Återbetala i förtidMöjligt
KredittypAnnuitetslån

Vem kan ansöka?

Du som är 20 år med betalningsanmärkningar och vill ha ett smslån utan uc direkt utbetalning till Ej direkbetalning.

  • Lägst ålder: 20 år
  • Inkomst: Individuell bedömning
  • Betalningsanmärkningar: Prövas
  • Övrigt: Folkbokförd i Sverige

Kontaktuppgifter

Untie Lending AB
Box 396
Skövde
541 28 Sverige
Telefon: 08-145558
E-post: saknas

Guider med Slantar

SMS lån med Kronofogdeskulder

2020-11-24 av Patrik Andreasson

Det kan vara svårt att ta ett SMS lån med Kronofogdeskulder, men ingenting är omöjligt. Bedömer en långivare att du kan betala tillbaka ett lån kan dem erbjuda dig det.

Låna pengar med skuldsaldo hos Kronofogden

2020-08-20 av Patrik Andreasson

Att hitta ett lån och låna pengar med skuldsaldo hos Kronofogden medför ofta krediter med hög ränta och andra avgifter.

Låna pengar med många UC

2020-07-17 av Patrik Andreasson

Du som vill låna pengar med många UC behöver göra dina val mer noggrant. Har du tidigare många UC upplysningar kan detta påverka dina val negativt.

Om Slantar

Slantar.se ägs av Credit Invest och ingår i företagsgruppen Lendytech AB. Företagsgruppen har sysslat med utlåning till privatpersoner i Sverige sedan 2011.

Dem driver utlåningsverksamheten med tillstånd från Finansinspektionen.

Kreditprövning

Innan en kredit kan beviljas genomför Credit Invest Sweden AB en kreditprövning. Kredittagaren måste vara mellan 20 år och 65 år gammal, ha ett svenskt personnummer samt vara folkbokförd i Sverige för att kunna ansöka om en kredit hos Credit Invest Sweden AB.

Genom att Kredittagaren inkommer med en ansökan om kredit godkänner Kredittagaren att en kreditupplysning från ett kreditupplysningsbolag (f.n. Bisnode) inhämtas.

Efter ansökan om kredit samt genomförd kreditprövning kan Kredittagaren beviljas krediten. Kreditgivaren betalar ut krediten till Kredittagarens bankkonto, såsom det är angivet i ansökan om kredit, inom två bankdagar från det att krediten beviljats.

Kredittagaren kan endast ha en kredit åt gången. Återbetalning måste ske till fullo innan en ny ansökan kan beviljas. Vid en ny ansökan sker en ny kreditprövning och en ny kreditupplysning inhämtas från ett kreditupplysningsbolag.

Om krediten inte kan beviljas har kredittagaren rätt att få information om skälen till att ansökan om kredit har avvisats, om det inte föreligger hinder för lämnade av informationen enligt lag.

Betalningsvillkor, ränta och kostnader

Krediten ska återbetalas månadsvis på det sätt och på den dag som överenskommits i Kreditavtalet. Ränta löper från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen. Fast årlig ränta utgår med 29,5%. Ränta kapitaliseras en gång per månad.

Ingen kostnad tillkommer för krediten utöver ränta, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats (se nedan för information om kostnader vid försenad betalning).

Vid återbetalning äger Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, räntor och kostnader som Kredittagaren har till Kreditgivaren innan avräkning sker på kapitalskulden.

Dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter samt Kronofogdemyndigheten

Om återbetalning inte sker på förfallodagen i enlighet med Kreditavtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 36 % per år, utöver avtalad ränta, till dess att full betalning har skett.

Kreditgivaren har rätt att ta ut påminnelseavgift med 60 kr per påminnelse. Om betalning ej inkommer efter att påminnelse sänts till Kredittagaren, skickas ett inkassokrav ut.

Kreditgivaren har rätt att ta ut avgift för inkassokravet med 180 kr per inkassokrav. Om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av försenad eller utebliven betalning, såsom ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten så tillkommer en processkostnad om 380 kr samt 300 kr avseende kostnad för ansökan hos Kronofogdemyndigheten.

Om ärendet ska prövas i domstol, tillkommer ytterligare kostnader.

Slantars betyg

StjärnaStjärnaStjärnaStjärnaTom stjärna (4/5)

Slantar erbjuder ett privatlån med längre löptid.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

En viktig del av att bedöma om Slantar tillhandahåller bra kreditvillkor är att kontrollera SEKKI-blanketten. Därför har vi gått igenom och sammanställt den viktigaste informationen utifrån Slantars SEKKI.

Typ av kredit

Annuitetslån

Det sammanlagda kreditbeloppet

Kreditbeloppet kan variera mellan 10 000 kr och 30 000 kr. Kredittagarens kreditutrymme fastställs vid den kreditprövning som genomförs vid ansökan om kredit.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto inom två bankdagar. Krediten är då utnyttjad och en ny ansökan måste ske vid ny kredit. Krediten måste återbetalas till fullo innan en ny ansökan kan beviljas.

Kreditavtalets löptid

Löptiden varierar från minst 1 år till längst 5 år.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Avbetalning ska ske månadsvis i enlighet med vad som överenskommits i kreditavtalet. Det belopp som ska betalas månadsvis styrs av kreditbelopp, ränta samt vilken återbetalningstid som valts. Återbetalning ska ske genom betalning via autogiro alternativt via betalning till Kreditgivarens bankgiro.

Avräkning sker i ordningen avgifter, ränta och kapital.

Det totala belopp som du ska betala

Det kreditbelopp som lånats plus ränta och eventuella kostnader.

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Fast årsränta utgår i enlighet med kreditavtal. Ränta kapitaliseras månadsvis.

Effektiv ränta

Exempel 1: Vid en kreditansökan om 10 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 2 år, är den effektiva räntan 28,07 % (nominell fast årsränta är 25 %). Total kostnad för krediten inkl. kreditbelopp är 12 816 kr (24 st månadsbetalningar om 534 kr vardera).

Exempel 2: Vid en kreditansökan om 15 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 4 år, är den effektiva räntan 28,07 % (nominell fast årsränta är 25 %). Total kostnad för krediten inkl. kreditbelopp är 23 856 kr (48 st månadsbetalningar om 497 kr vardera).

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Kreditgivaren äger rätt att ta ut fakturaavgift på 49 kr i de fall betalning ej sker genom autogiro.

Utöver fakturaavgift och ränta tillkommer ingen kostnad för krediten, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats (se nedan för information om kostnader vid försenad betalning).

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Framgår ej.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Om återbetalning ej sker på den avtalade förfallodagen utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 11 % per år, utöver avtalad ränta, till dess att full betalning har skett. Kreditgivaren har rätt att ta ut förseningsavgift med 195 kr per försening och påminnelseavgift med 60 kr per påminnelse. Inkassoavgift uppgår till 180 kr per inkassoåtgärd. Utöver detta så kan kostnader för handläggning hos Kronofogden och vid domstol tillkomma vid utebliven betalning.

Ångerrätt

Kredittagaren har 14 dagars ångerrätt avseende det ingångna kreditavtalet. I det fall kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda kreditavtalet ska detta meddelas Untie Lending AB inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska omgående, men senast inom 30 dagar, återbetala kreditbeloppet samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalning.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att återbetala krediten före den avtalade förfallodagen. Kreditgivaren har rätt till förfallna avgifter och kostnader samt upplupen ränta vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är Kreditgivaren tillhanda.

Populära långivare

🔒 Ansök

Klara Låns faviconKlara Lån

🔒 Ansök

Lån För Allas faviconLån För Alla

🔒 Ansök

Profilkredits faviconProfilkredit

VarningstriangelDet här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.